Karlova Ves

Stav lávky pre peších v lokalite nad Lúčkami v Karlovej Vsi je vo veľmi zlom stave. Na sociálnej sieti sa objavila séria fotografií, ktoré dokumentujú súčasný stav lávky, od porúch nosných konštrukcií až po koróziu zábradlí. Kto je za tento stav zodpovedný?

Novela cestného zákona, ktorá povinnosť postarať sa o odpratanie snehu a ľadu z chodníkov preniesla z majiteľov nehnuteľností na samosprávy, spôsobila i hlavnému mestu veľmi ťažko riešiteľnú situáciu. Tento názor vyjadrili mestskí poslanci Branislav Záhradník (nezávislý) a Igor Polakovič (Team Vallo), zastupujúci práve tie mestské časti (Karlova Ves, respektíve Lamač), kde je vzhľadom na profil a lokalitu zimná údržba jedna z najnáročnejších.

 Vedenie mestskej časti Karlova Ves očakáva od hlavného mesta, že v dostatočnom predstihu jasne a zrozumiteľne predstaví, aký bude postup prác pri rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej radiály, a tiež opatrenia, ktoré majú eliminovať negatívny dosah nevyhnutných dopravných obmedzení.

V Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla boli vyrúbané vyše 120-ročné duby a buky. Upozorňuje na to hlavné mesto, podľa ktorého tak neprávom konal Štátny podnik Lesy SR. Na mieste výrubu sa dnes boli pozrieť aj primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou.

Bratislavčania v hlasovaní rozhodli, že z občianskeho rozpočtu mesta (vo výške 50 000 eur) pôjde 9495 eur na projekt s názvom „Bez bariér za zdravím", a to na zlepšenie podmienok pre chodcov, cyklistov, matky s kočíkmi a občanov so zníženou schopnosťou pohybu v okolí Nemocnice s poliklinikou na  Antolskej neďaleko jazera Veľký draždiak.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.