Doručovanie novín

Nedostávate Bratislavské alebo Petržalské noviny? Ak sa objavia v distribúcii novín nedostatky, nahláste to prosím (ulica a číslo domu) emailom na odkazovac@banoviny.sk alebo telefonicky na +421 2  32 68 88 30

Distribúciu zabezpečuje SUREMA spol. s r. o.