Doručovanie novín

Nedostávate Bratislavské alebo Petržalské noviny? Ak sa objavia v distribúcii novín nedostatky, nahláste to prosím (ulica a číslo domu) emailom na odkazovac@banoviny.sk alebo telefonicky na +421 918 095 649

Distribúciu zabezpečuje Red Post, s. r. o.