V Petržalke sa na zábradlia nespoliehajte ani pod nimi neparkujte! Viaceré sú pred zrútením

18.4.2024
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Pre bratislavskú mestskú časť Petržalka vypracoval hodnotenie 24 terás z hľadiska statiky Ing. Alexander Horváth. V dokumente z roku 2022 sa viackrát objavujú spojenia „havarijný stav“, „nebezpečná konštrukcia“, „oprava neznesie odklad“, „môže sa zrútiť“, „malo by byť uzatvorené“! Pozrite sa, ktoré terasy, ich schody, mosty a zábradlia sú v Petržalke doslova zdravie ohrozujúce.

Na viacerých miestach Petržalky máme stav „tesne pred nešťastím“. Pri plnom plánovanom využití terasy či komunikácie k nej, čo je napríklad väčší zhluk ľudí, môže ísť až o život. Petržalský poslanec Zdenko Pek aj preto v interpelácii navrhol mestskej časti osadenie rámp, ktoré by zabránili vjazdu motorových vozidiel, ale aj ľudí na havarijné terasy. „...prípadne aspoň upovedomiť občanov pri vstupe na terasu (rampu, schodisko), že pohyb po nej už môže byť život ohrozujúci,“ píše. V odpovedi samospráva uvádza, že zabránenie vstupu osôb a vjazdu motorových vozidiel je na vlastníkovi, nie na mestskej časti. Zaujímavá je formulácia: „V prípade, že niektoré terasy sú v správe MČ, táto má také isté povinnosti ako ostatní vlastníci pochôdznych terás...“

Nestačí, že mnohé terasy nemajú vlastníka. Mestská časť a magistrát sa začali doťahovať aj o vlastníctvo terás, ktoré bolo donedávna jasné. „Asi pred rokom nám prišiel list z hlavného mesta, že mesto nie je vlastníkom daných terás (17-tich, ku ktorým sa ako správca Petržalka hlásila, pozn.red). „Ak hlavné mesto nie je vlastníkom terasy, my nie sme správca,“ vyjadril sa starosta Petržalky Ján Hrčka.

Kým nebude prvá obeť?

Podľa dokumentu, na ktorom statik pracoval, sú vážne statické poruchy na všetkých terasách, ktoré hodnotil. Niekde sú lokálne. Častejšie však poruchy postihujú veľkú časť objemu, alebo aj celý objem terasy, ako je tomu na Jungmannovej. Tá má podľa neho znehodnotený celý nosný systém. Ide zrejme o najhoršiu terasu v Petržalke. Jeden z variantov Riešenia centrálnej rozvojovej osi Petržalky ráta s jej odstránením. „To je dobrý nápad,“ potvrdil statik.
Podľa jeho slov treba „začať niečo robiť hneď“. Dôležité je však aj ako (viď. rámček odporúčania). Nestačí chyby len prekryť, ako to vidíme na viacerých miestach. A neopravia to robotníci na dvoch autách. To chce firmu s 50-100 ľuďmi, pretože ide o opravy veľkých stavieb. Havarijný stav je na viacerých miestach a niekoho môže rozdrviť mnohotonové zábradlie. „Ľudia z domov by sa mali zaktivizovať, veď im tam vyrastajú deti,“ vyzýva statik.

Rovniankova

Uzatvoriť schody

Schody pri Rovniankovej 5 (ide sa k nim od banky) sú veľmi nebezpečné, „Vo veľmi zlom stave je najmä zábradlie schodiska.“ (neukotvené, celé sa kýva, pozn.red.) „V prípade schodiska bude potrebné vymeniť všetky prefabrikované prvky. Monolitické prvky by sa mali dať sanovať. Do tých čias by sa malo schodisko vyradiť z prevádzky,“ odporúča statik.

Zdroj: Matúš Husár

Schody na Rovniankovej.

Hrozí zrútenie tunela

„Oprava stien na južnom konci tunela je neodkladná,“ píše sa v dokumente. „Na južnom konci pod terasou je vonkajšia stena – na strane exteriéru vybúlená smerom do tunela. Táto stena sa líši od stien v ostatných moduloch, je hrubšia a lícuje so stĺpom. Môže byť murovaná a zrejme, s prihliadnutím k veľkosti zvislej i vodorovnej trhliny, sa blíži k medznému stavu únosnosti. Náprotivná vnútorná stena je vytláčaná v hlave do tunela, a to až 12~15 cm! Súčasne je pri vrátach prehnutá v strede. Aj táto stena môže byť v medznom stave.“ Týka sa to časti tunela pri Rovniankovej 15. Ľudovo povedané hrozí, že sa tunel zvalí, steny sa zlomia a padnú do seba. „S dobre naplánovanou opravou by sa malo začať bez odkladu, najmä pokiaľ ide o tunel, a tam prvé pole na južnom konci.“

Zdroj: Matúš Husár

Prehrdzavené zábradlie na Rovniankovej.

Zdroj: Matúš Husár

Zábradlie už je mimo schodiska.

Holíčska: Bez odkladu!

Holíčska 1- 15 už padajúce betónové zábradlie zažila. Statik usudzuje, že „plánovanú odolnosť už nemajú ani ostatné zábradlia“. „Zábradlie (železobetónové) v strede terasy sa javí ako klátiaci sa nepodarok. Len o niečo lepšie je zábradlie na konci terasy. Odporúča sa bez odkladu tieto nevydarené úseky zábradlí odstrániť a nahradiť novými.“

Blízko havarijného stavu sú tu však aj niektoré stĺpy, a viacero prievlakov „nemá ďaleko od medzného stavu únosnosti“! „Odporúča sa bez odkladu ich preskúmať a opraviť či vymeniť,“ píše sa v dokumente. Malo by sa neodkladne pristúpiť k čo najkomplexnejšej oprave terasy.

Patria k najhorším schodiskám v Petržalke

Jedno sa nachádza na Holíčskej rovno oproti policajtom (Obvodné oddelenie policajného zboru). O tomto schodisku hovorí statik, že je nebezpečnou konštrukciou a neopraviteľné. Výhodnejšie bude odstrániť ho aj so súvisiacimi stenami, stenami zábradlí a možno aj s prvým stropným panelom. „Sanácia schodísk (na Holíčskej 1-15) neznesie odklad.“

Zdroj: Matúš Husár

Schodisko oproti policajtom.

Ani schodisko na Šustekovej 19~21 nie je v dobrom stave. (Naviac na terase hneď vedľa je nevídane veľká mláka. Zdá sa, že strop je tu v zlom stave, a to pre priveľké množstvo sute na podlahe. Kumulácia problémov je tu zrejme veľká, ale prístup k nim je obmedzený.) Vrcholom je schodisko na Beňadickej 19 z východnej strany. Po ňom sa bez úrazu prejsť asi vôbec nedá.

Keď sa oň opriete, môže spadnúť!

Na most pri Holíčskej 1 (úvodná fotografia článku) je životu nebezpečné spoliehať sa na oceľové zábradlie. „Je zanedbané natoľko, že sa môže zrútiť v horšom prípade aj s chodcom na cestu či vozidlo,“ citujeme z dokumentu.

Zdroj: Matúš Husár

Stav zábradlia na moste pri Holíčskej 1.

To nie sú opravy, to je kamufláž

„Z lokálnych nekoncepčných pokusov o opravy na mnohých týchto stavbách autora hodnotenia premáha skepsa a odporúča radšej združovať sa za účelom opravy, aby sa dali použiť čo najlepšie postupy a technika,“ citujeme z dokumentu.

Zdroj: Matúš Husár

Na Blagoevovej problém prekryli polystyrénom.

Pokusy o opravu možno vidieť na Jungmannovej, kde je problém zatretý, na Blagoevovej, kde ho prekryli polystyrénom alebo na Rovniankovej 12, kde ho tiež len prekryli stierkou a nalepili polystyrén. „To nie sú opravy, to je kamufláž.“
Solídna oprava je podľa statika na Rovniankovej 16, rovnako na Rovniankovej 2, 4.

Jungmannova

Totálna katastrofa

„Niektoré stĺpy sú blízko havarijného stavu. Nedá sa rozoznať, či je pokročilé štiepenie spôsobené len eróziou, alebo stĺpy už sú v medznom stave únosnosti,“ píše sa v dokumente.

Zdroj: Matúš Husár

Terasa Jungmannova.

Jasovská – Krásnohorská

Ľudia by sa im mali vyhnúť

Na Jasovskej už jedno oceľové zábradlie na schodisku spadlo, ďalšie schodisko je uzatvorené (Krásnohorská 3), ďalšie by malo byť podľa statika tiež (Jasovská 1). Zábradlie na moste z Jasovskej 2 na 3 je na tom podobne ako to na Holíčskej, v havarijnom stave. „Musí sa neodkladne obstarať diagnostika a projekt sanácie mosta a hneď na to uskutočniť účinnú sanáciu.“

Zdroj: Matúš Husár

Schodisko Krásnohorská.

Zdroj: Matúš Husár

Schodisko Jasovská.

Strečnianska

Zábradlia v rozpade

Na Strečnianskej 1- 11 sú problémom schodiská. Aj tie pri fare, aj na druhom konci pri čísle 1. „V okolí schodiska sú oporné múry v havarijnom stave.“ Zlyhávajúce múry a schodisko by sa mali odstrániť a vyhotoviť nanovo. Železobetónové prefabrikované zábradlia, ktoré lemujú viaceré schodiská, sú podľa statika rozhegané, pri čísle jedna sú však „v rozpade a pred zrútením“.

Zdroj: Matúš Husár

Schody na Strečnianskej

Odporúčania

„Každá terasa má celý rad porúch. Tie sú pomerne rozmanité. Sú to rôzne poruchy pochôdznych plôch, zábradlí a nosných konštrukcií. Primárna ochrana výstuže je takmer všade podcenená. Musí sa navrhnúť koncepcia opráv pre každú kategóriu konštrukcie, overiť ju a potom účelne použiť. Vyžiada si to prieskum, projekciu, prípravu výroby a samotnú realizáciu...,“ informuje dokument.

Už prvý bod (z trinástich) odporúčaní „obstará sa všetka dostupná projektová dokumentácia stavby“ je problém. Statikovi pri takmer všetkých terasách zostala nedostupná – ochotná bola len mestská časť, GIB ani Bytové družstvo nereflektovali.

Zdroj: Matúš Husár

Stĺpom sa odporúča pomôcť dočasnými vzperami.

Stĺpy sú aj tu prvoradé. Niektoré sú blízko havarijného stavu, tým treba bez odkladu pomôcť dočasnými vzperami na podoprenie prievlakov. Pokiaľ ide o prievlaky, tie sú masívnou degradáciou postihnuté najčastejšie. „Keďže ide o obzvlášť dôležité nosné prvky stavby, odporúča sa aplikovať na niekoľkých kusoch opravu technológiou účinnou pri oprave železobetónových mostov. Následne sa odporúča vystaviť tieto prvky, a teda súčasne aj metódu opravy deštruktívnemu overeniu.“ Špeciálny postup opravy si vyžadujú aj zábradlia, stropné dosky, pochôdzne plochy, schodiská, rampy, či tunely.

Môžeme terasu zbúrať?

Aj toto zvažujú vlastníci bytov. „Ak odstránenie stavby nebolo nariadené príslušným stavebným úradom, je na to potrebné jeho povolenie, ak zákon neustanovuje inak. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. Odstránenie stavby bez nariadenia alebo povolenia stavebného úradu je v zmysle ustanovení stavebného zákona priestupkom alebo správnym deliktom,“ informoval nás hovorca magistrátu Peter Bubla. A sme znova na začiatku. Pri vlastníkovi terasy...


Upozorňujeme, že uvedený súpis problémov je stručný.


(in)

Páčil sa vám článok?