Projektom Green Park by sa mal súd začať zaoberať v roku 2023

9.5.2022

Zdroj: Green park

Páčil sa vám článok?

Termín súdneho pojednávania v prípade rozsiahleho developerského projektu Green Park v Petržalke je predbežne plánovaný začiatkom budúceho roka.

"Termín v danej veci je predbežne plánovaný v prvom štvrťroku 2023," sprostredkoval vyjadrenie predsedníčky senátu hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Konkrétny termín bude podľa predsedníčky senátu včas zverejnený na webovej stránke súdu.

Na krajský súd sa ešte v auguste 2020 so správnou žalobou proti právoplatnému rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR týkajúcemu sa developerského projektu obrátila investorská spoločnosť RV Development 3. Rozhodnutie rezortu sa týkalo zrušenia územného rozhodnutia, teda rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydal Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Ministerstvo mu zároveň vrátilo vec na nové prerokovanie a rozhodnutie v súlade so zákonom.

Územné rozhodnutie vydal OÚ Bratislava v roku 2019, v lete 2020 ho MDV SR ako odvolací orgán zrušilo. V rozhodnutí sa okrem iného uvádza, že okresný úrad vydal napadnuté rozhodnutie bez záväzného stanoviska hlavného mesta, cestného správneho orgánu, orgánu ochrany prírody a krajiny a mestskej časti, nezistil súlad stavu s platným územným plánom mesta a nerešpektovalo sa ani záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. Postup okresného úradu preto považuje za účelový. O prvom územnom rozhodnutí rozhodoval okresný úrad po tom, ako bývalé vedenie mestskej časti požiadalo o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Nové vedenie samosprávy síce požiadalo o vrátenie spisu, žiadosť ostala bez odozvy. K celej veci sa dlhodobo developer veľmi nevyjadruje.

Projekt Green Park, ktorý má vyrásť vedľa Sadu Janka Kráľa: Aká je aktuálne situácia?

V prípade rozsiahleho developerského projektu Green Park v bratislavskej Petržalke sa pojednávanie na súde stále nezačalo. "Termín pojednávania v tejto veci k dnešnému dňu nebol určený," sprostredkoval vyjadrenie predsedníčky senátu hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Predsedníčka senátu to už v minulosti odôvodňovala vyťaženosťou senátu i chýbajúcim sudcom príslušného senátu prideleným až vlani v októbri.

Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami. To, že termín súdneho pojednávania nie je niekoľko rokov vytýčený, odôvodňovala predsedníčka senátu v minulosti vyťaženosťou senátu i chýbajúcim sudcom príslušného senátu prideleným až vlani v októbri.

(TASR)

Páčil sa vám článok?