Samospráva

 • Samospráva
 • 18.05.2000 00:00

O prečíslovanie požiadajte do konca júna

0 0

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 221/1996 mestská časť Staré Mesto vykonala počas uplynulých dvoch rokov prečíslovanie stavieb označených evidenčnými číslami.

 • Samospráva
 • 18.05.2000 00:00

Milión korún na podporu aktivít v Bratislave

0 0

V spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou ETP Slovensko realizuje spoločnosť Globtel v rámci Konta Globtel Otvorený grantový program na podporu rozvoja regiónov.

 • Samospráva
 • 18.05.2000 00:00

Peniaze chce mesto získať späť

0 0

Bratislavské mestské zastupiteľstvo v utorok 16. mája na mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o postúpení svojich pohľadávok voči Slovenskej kreditnej banke (SKB) tretím osobám za odplatu v celkovej výške 370,5 milióna korún, čo predstavuje sumu vkladov hlavného mesta v SKB.

 • Samospráva
 • 04.05.2000 00:00

Štipendiá pre talenty

0 0

Komisia vzdelávania, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva Staré Mesto prišla s návrhom podporiť aj finančne osobnostný rozvoj talentovaných detí a mládeže najmä z viacdetných a sociálne slabších rodín formou špeciálneho štipendijného fondu.

 • Samospráva
 • 04.05.2000 00:00

Napísali ste nám 09/2000

0 0

O čarbaniciach na stenách domov a rôznych objektov ste už písali. Zdá sa mi však, že sa v tejto veci nič nerobí a my si máme zvyknúť, že to akosi patrí k dobe.

 • Samospráva
 • 04.05.2000 00:00

Vášnivá diskusia o Masarykovi a Svobodovi

0 0

Diskusia o rozhodnutí bratislavského mestského zastupiteteľstva nazvať niektorú z ulíc po prvom československom prezidentovi T. G. Masarykovi je stále intenzívnejšia. Dôkazom je množstvo listov a e-mailov, ktoré denne prichádzajú do našej redakcie.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.