Prekračujú policajti pri kontrole zákazu vychádzania svoje právomoci? Odpoveď asi prekvapí

16.1.2021

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Páčil sa vám článok?

Sprísnený zákaz vychádzania začali policajti intenzívnejšie kontrolovať od stredy 6. januára aj na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov. Problém nehrozí, ak sa preukážete napríklad vyhlásením zamestnávateľa, že ste „vonku“ z pracovných dôvodov. Viacerí ľudia sa však pýtajú, či sú policajti oprávnení pýtať si pri kontrole vôbec nejaké potvrdenie.

Podľa uznesenia vlády z 31. decembra 2020 sa zákaz vychádzania nevzťahuje (okrem iných výnimiek) na „cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť.“ O tom, že by sme mali mať v prípade tejto výnimky pri sebe nejaký doklad, nie je v spomínanom vládnom uznesení zmienka. 

Mnohí ľudia sa o takomto odporúčaní dozvedeli iba z médií, aj to len tí, ktorí sledujú aktuálne správy či weby štátnych inštitúcií. Oficiálna webstránka Ministerstva zdravotníctva SR vo svojej tlačovej správe z 1. januára 2021 o. i. uvádza: „Zo zákazu vychádzania majú výnimku len cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je možné nariadiť prácu z domu. Zamestnanci by mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že sú vyslaní mimo trvalého bydliska v súvislosti s pracovnými povinnosťami.“

O pár dní neskôr, 5. januára, prišla s podobným odporúčaním aj polícia – takisto formou tlačovej správy, ktorá bola medializovaná. „Vyzývame občanov, aby dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia a zostali doma. Ak je nevyhnutné odchádzať z domu napríklad do zamestnania, treba si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný hodnoverný dokument, ktorým vedia preukázať nutnosť svojej cesty,“ uviedlo v správe Prezídium Policajného zboru.

Aj v piatok policajti na bratislavských cestách vykonávali kontroly:

Viacerým ľuďom sa to však nepozdáva. „Výzva, pokyn a príkaz policajta musí byť zákonný, teda musí mať oporu v zákone. Povinnosť nosiť potvrdenie od zamestnávateľa nie je v žiadnom zákone,“ upozornil napríklad jeden z diskutujúcich na FB stránke Bratislavských novín.

Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová vysvetlila, že nejde o povinnosť, no v prípade, že občan hodnoverne preukáže účel svojej cesty, policajná kontrola sa urýchli. „Stačí mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, doklad z nákupu, jednoducho čokoľvek, čím občania preukážu splnenie výnimky, ktorú uložil Úrad verejného zdravotníctva SR. Nie je to povinnosť, ale odporúčanie, aby sme urýchlili samotný priebeh kontroly a nezdržiavali občanov. Čiže nemusia predložiť pri kontrole takéto potvrdenie, môžu aj iným hodnoverným spôsobom preukázať dôvod porušenia zákazu vychádzania, teda porušenie zákona a spáchanie priestupku,“ spresnila hovorkyňa pre Bratislavské noviny.

Zdroj: FB Rudolf Kusý

​Vychádzky do prírody v rámci okresu sú povolené, ale aj tu treba dbať na protipandemické opatrenia.

Vysvetlila tiež, že zámerom bolo vyjsť občanom v ústrety a poskytnúť im radu a odporúčanie ako postupovať v podobných prípadoch.

Pochybnosti o oprávnenosti postupu policajtov jednoznačne odmietla s tým, že svoje služobné úlohy plnia vždy zákonným spôsobom. „Príslušníci policajného zboru kontrolujú dodržiavanie legitímne uloženého plošného zákazu vychádzania a v rámci toho opodstatnenosť zdržiavania sa osôb na verejnosti. Porušenie zákazu vychádzania je priestupkom na úseku civilnej ochrany, ktorého sa okrem iného dopustí ten, kto neuposlúchne pokyny vlády, teda poruší zákaz vychádzania,“ zdôraznila Denisa Bárdyová.

Otázkou by podľa nej malo byť skôr to, prečo sa niekto rozhodne porušiť vládou prijaté nariadenie o zákaze vychádzania, najmä vzhľadom na alarmujúcu pandemickú situáciu na Slovensku. A ak je to dôvodné, nemal by mať problém vysvetliť, prečo sa dopúšťa priestupku. „Platí staré známe, že kto zákon neporušuje, pokutu nedostane. Občania, na ktorých sa vzťahuje výnimka, nemajú problém hodnoverným spôsobom vydokladovať dôvod porušenia zákazu vychádzania. Opäť si dovolíme zopakovať našu výzvu, aby boli ľudia ohľaduplnejší a svojím nezodpovedným prístupom k negatívnemu stavu v krajine neprispievali,“ uzavrela hovorkyňa policajného prezídia.

(ac)

Páčil sa vám článok?