Kto sa postará o chorého, ak potrebuje nonstop opateru? Seniori sú na tom oveľa lepšie

3.10.2021

Zdroj: BN

Páčil sa vám článok?

Nájsť voľné miesto v zariadení s celoročnou opaterou, a navyše finančne únosné je malý zázrak. Takúto sociálnu službu potrebujú nielen mnohí seniori, ale tiež mladší ľudia trpiaci napríklad psychiatrickým ochorením – a to je ešte väčší problém. Aké sú možnosti v Bratislave a okolí, ak chcete obísť drahých súkromných poskytovateľov?

S touto otázkou sa na nás obrátila čitateľka Jana, ktorá sa donedávna sama starala o brata so schizofréniou. Napokon sa podarilo nájsť preňho privátne centrum s celoročný pobytom, je však pre ňu drahé. „Brat dostáva len invalidný dôchodok, takže niekoľko stoviek eur mesačne zaňho doplácam zo svojho. Na to onedlho nebudem mať, keďže sa chystám do penzie,“ napísala nám Bratislavčanka. Pre brata hľadá lacnejšie verejné zariadenie, a podľa možnosti v meste alebo bližšom okolí.

Ako sme už informovali, pod hlavné mesto patrí sedem centier s celoročným pobytom, kde klient platí v priemere 300 eur mesačne. Ďalšie zriadili mestské časti - Ružinov má Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici, Staré Mesto seniorcentrum na Podjavorinskej ulici... Všetko sú to však zariadenia, ktoré poskytujú sociálnu službu v princípe len seniorom, teda žiadateľom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc iných.

O chorých s diagnózami ako schizofrénia, skleróza multiplex, Alzheimerova či Parkinsonova choroba sa v zmysle zákona starajú špecializované zariadenia, ktoré patria pod vyšší územný celok, v našom prípade Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Tých verejných, teda lacnejších, je  žalostne málo, sú iba štyri: Domov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Rači, Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Dúbravke, Domov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Stupave a Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku. Mesačná úhrada v nich je v priemere 320 až 350 eur (v Dúbravke podľa hovorkyne BSK Lucie Forman dokonca iba 280 eur), no na voľné miesto sa čaká roky. Ale to nie je jediný problém.

Zdroj: TASR

V špecializovanom zariadení v Pezinku prijímajú aj ľudí so schizofréniou.

Podľa hovorkyne BSK sa môže špecializované zariadenie rozhodnúť, že bude poskytovať sociálne služby len vybranej cieľovej skupine, podľa druhu zdravotného postihnutia. V Stupave ani v Rači ľudí so schizofréniou (ktorou trpí brat našej čitateľky) vôbec neprijímajú, akceptujú iba žiadateľov s Parkinsonovou chorobou, Alzeimerovou chorobou a demenciou rôzneho typu etiológie. „Aktuálne vyzývame k nástupu klientov ktorí si podali  žiadosť  v auguste až septembri 2019, čiže čakacia lehota je dva roky,“ uviedla vedúca sociálno-zdravotného oddelenia z domova v Rači Mária Gdovinová.

Ľudí so schizofréniou prijímajú v Centre sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku. „Priemernú čakaciu lehotu odhadujeme aktuálne na tri roky, keďže máme v evidencii vyše sto žiadostí,“ povedala nám Kristína Nemcová, manažérka sociálneho úseku. No a pokiaľ ide o špecializované zariadenie v Dúbravke, tak jeho kapacita sú dve miesta!

Zdroj: TASR

​Priemerná čakacia lehota v Pezinku je približne tri roky.

Pre solventnejších sú východiskom privátne centrá, hoci aj tam majú problém s voľnými miestami. „V Registri poskytovateľov sociálnych služieb je vedených 22 špecializovaných zariadení s celoročným pobytom, ktoré prevádzkujú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, a jedno špecializované zariadenie v Devínskej Novej Vsi, zriadené mestskou časťou. Priemerná mesačná úhrada je v nich 541,37 eura za mesiac,“ informovala hovorkyňa BSK.

Naša skúsenosť je trochu iná, viacerí súkromní poskytovatelia si pýtajú za svoje služby najmenej 700 eur, ale aj tisícku a viac. Lepšou správou je, že ak sa ocitnete vo veľkej núdzi, bratislavská župa je pripravená pomôcť. "V prípade, že zdravotný stav, rozsah odkázanosti, rodinná situácia a prípadné iné okolnosti v živote občana so zdravotným postihnutím vyžadujú poskytovanie sociálnych služieb celoročnou formou, vieme sociálnu službu občanovi zabezpečiť aj bezodkladne," potvrdila Lucia Forman.

Niekedy pomôžu aj bežné seniorcentrá

Zdroj: Shutterstock

Treba zvážiť, aká sociálna služba vám najlepšie pomôže zvládnuť situáciu.

Zistili sme, že niektoré bežné seniorcentrá sú ochotné prijať za istých okolností aj ľudí so schizofréniou či Alzheimerovou chorobou, a to napriek tomu, že nemajú registráciu špecializovaného zariadenia. "Nevylučujeme prijatie klienta aj so spomínanými diagnózami, pokiaľ je jeho stav taký, že naše sociálne služby môžu byť preňho vhodné,“ potvrdil riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto Matej Alex. Približná mesačná úhrada je 600 eur, čakacia lehota je zväčša maximálne týždne, nie mesiace či roky.

Istá šanca pre psychicky chorých je tiež v Domove seniorov Archa na Kramároch. „Do nášho zariadenia opatrovateľskej služby je možné prijať aj mladšieho žiadateľa, avšak je to služba na určitý čas. Na základe VZN môžeme poskytovať službu na pol roka v roku," uviedla riaditeľka Archy Oľga Jarošová. Priemerná čakacia lehota na miesto v zariadení pre seniorov je rok a v zariadení opatrovateľskej služby 4 až 6 mesiacov. Mesačná úhrada v oboch službách je v priemere 380 eur.

Hoci ani Petržalský domov seniorov na Vilovej ulici nie je špecializovaným zariadením, akceptovali by žiadateľa s Alzheimerovou demenciou. Ako však spresnila riaditeľka Jana Artnerová, závisí od pokročilosti jeho diagnózy. Čakacia lehota na prijatie je aktuálne 1,5 roka, mesačná úhrada 300 až 400 eur.

Riaditeľka zariadenia pre seniorov Domov jesene života v Dúbravke upozornila, že si treba dobre premyslieť, ktorá forma sociálnej služby vám najlepšie pomôže zvládnuť situáciu. Máme právo výberu, no mnohí ľudia sa v možnostiach ťažko orientujú. Preto odporúča najskôr zájsť na sociálne oddelenie príslušnej mestskej časti, kde vás usmernia. „Klienti s diagnózami ako je schizofrénia či Alzheimerova choroba si podávajú žiadosť na vyšší územný celok,“ pripomenula riaditeľka Branislava Belanová. V prípade, že má žiadateľ psychiatrickú diagnózu, ktorá je však „ukontrolovateľná“, môže byť zaradený aj medzi čakateľov na seniorcentrum. Priemerná mesačná platba u nich predstavuje 380 eur. 

Aký je postup

1. Na umiestnenie v konkrétnom špecializovanom zariadení musíte najskôr podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na vyšší územný celok (BSK). V prípade zariadení pre seniorov podávate žiadosť mestu, resp. mestskej časti.  

2. Až keď máte v rukách rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu aj s vyznačením jeho právoplatnosti, môžete podať žiadosť o prijatie v danom zariadení. Podmienkou seniorcentier je IV. až VI stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby, v prípade špecializovaných zariadení je to minimálne V. stupeň.

3. Zároveň môžete požiadať o finančnú podporu z verejných prostriedkov, a to prostredníctvom žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie