Devínska Nová Ves

 • Doprava
 • 17.11.2006 07:20

Nové parkovacie miesta zlepšia situáciu

0 0

Dlhodobý problém s parkovaním sa rozhodla mestská časť Devínska Nová Ves riešiť plánovanou výstavbou najmä podzemných parkovacích miest. V budúcnosti tu má pribudnúť pod zemou približne 470 miest.

 • Samospráva
 • 09.11.2006 06:20

Devínska Nová Ves - zoznam kandidátov

0 0

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves bude mať v ďalšom volebnom období 24 poslancov, ktorí budú zvolení vo 2 volebných obvodoch.

 • Samospráva
 • 08.11.2006 22:42

Volebný obvod č. 10 - Devínska Nová Ves

0 0

Zoznam kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy za mestskú časť Devínska Nová Ves. Do mestského zastupiteľstva sa v tomto volebnom obvode volia 3 poslanci.

 • Samospráva
 • 05.11.2006 08:10

Dobudovali kultúrne centrum na Istrijskej

0 0

Jedným z hlavných cieľov samosprávy v Devínskej Novej Vsi bolo dobudovanie kultúrno-spoločenského centra na Istrijskej ulici, ktorého súčasťou je aj Chorvátske múzeum. Náklady dosiahli takmer 23,1 milióna korún.

 • Samospráva
 • 27.10.2006 11:00

Devínska Nová Ves chráni pamätihodnosti

0 0

V mestskej časti Devínska Nová Ves platí nové nariadenie týkajúce sa pamätihodností na jej území a jeho cieľom je najmä ich ochrana a evidencia. Predpis sa netýka kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.

 • Zdravie a životný štýl
 • 23.10.2006 11:41

Dobrovoľníci zachraňujú Sandberg

0 0

Naliehavá výzva na záchranu prírodnej pamiatky Sandberg, ktorú adresovala verejnosti i zodpovedným inštitúciám Turistická informačná kancelária pri Miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi, dopadla na úrodnú pôdu.

„Na Petržalke som vždy miloval zeleň, no zároveň mi vždy prekážalo, ako sa k nej správame. A môj postoj sa nezmenil ani dnes,“ hovorí Peter Farkašovský (22), ktorý do Petržalky priniesol plogging – beh, pri ktorom zbierate odpadky.

Už takmer šesť rokov je úplne prázdny a nevyužitý komplex budov bývalého SOU železničného, ktorý sa v mestskej časti Rača, konkrétne ulici Na pántoch. Súčasťou objektu je výšková budova, kde bol kedysi internát, ale aj učebne, dielne, jedáleň, telocvičňa či dokonca bazén. Všetko je opustené od 31.12.2013, kedy školu zatvorili a odvtedy to tu pomaly chátra...

To, že okolie paneláku na Stavbárskej ulici, ktorému celá Bratislava hovorí Pentagon, nie je príliš bezpečné miesto, vedia tiež hádam všetci. Dva roky tu v rámci prevencie mala svoj karavan mestská polícia, ale v auguste túto stanicu zrušili, pretože sa podľa magistrátu minula účinkom a nedávno si tu asociáli rozložili stany a dokonca si z domu natiahli cez kábel aj elektrickú energiu!


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.