Kobyla je výnimočným územím

15.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Devín charakterizujú aj ojedinelé ekologické atribúty. Vedecký význam prírody jeho teritória presahuje nielen Bratislavu, ale predovšetkým vďaka Devínskej kobyle nadobúda až nemalý medzinárodný význam.

A práve v katastri Devína dosahuje Kobyla najvýraznejšie prírodovedné bohatstvá. Jej stále vynikajúcu medzinárodnú povesť dokumentujú pravidelné návštevy popredných európskych prírodovedcov.

Čomu vďačí Devínska kobyla za svoju zaslúženú popularitu? Predovšetkým nesmierne bohatej flóre. Počet jej druhov presahuje tisícku, pričom vysoké percento patrí k našim najvzácnejším a najohrozenejším rastlinám. Niekoľko druhov rastie na Slovensku len tu. Aj po zoologickej stránke je tu čo obdivovať: pestré motýle, viaceré známe tiež len z týchto končín, z vtákov aj viac druhov dravcov, množstvo vzácnych plazov...

Krásnou ukážkou bizarnej subtropickej fauny je obrovská bezkrídla kobylka sága stepná, známa na Slovensku len z niekoľkých lokalít. Nezanedbateľná je aj krajinárska atraktivita  Kobyly, z jej svahov sa ponúkajú široké panoramatické výhľady na Devínsku hradnú skalu, fascinujúci sútok Moravy a Dunaja, za dobrej viditeľnosti sa na západnom obzore črtajú aj výbežky alpských velikánov... Uchrániť Devínsku kobylu je preto našou medzinárodnou povinnosťou.

Ivan Ondrášek

Páčil sa vám článok?