• Zdravie a životný štýl
  • 02.02.2018 15:05

Budovu Slovenského rozhlasu „obrátenú pyramídu“ vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.

0 0
Zdroj: TASR

Budova Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici - verejnosti známa ako obrátená pyramída - bola v závere minulého roka vyhlásená Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku. Čo to bude pre budovu rozhlasu odteraz znamenať?

„Budova rozhlasu svojimi hodnotami jedinečne reprezentuje architektonické dedičstvo povojnovej modernej architektúry, je jedným z vrcholných diel neskorého modernizmu na Slovensku v jej najexpresívnejšej experimentálnej forme. Objekt s výraznou expresionisticky tvarovanou formou pyramídy je odkazom na najaktuálnejšie súdobé prejavy neskorej moderny vo svete,“ uviedli na svojej stránke pamiatkari.

Ako výnimočné dielo slovenských architektov Štefana Ďurkoviča a Štefana Svetka stredoeurópskej moderny bola budova Slovenského rozhlasu prezentovaná v renomovaných zahraničných vydavateľstvách a časopisoch. Kľúčové nahrávacie priestory a koncertná sála v pôvodnom architektonickom riešení sú unikátne v rámci celého Slovenska.

Zákon o ochrane pamiatkového fondu definuje Národnú kultúrnu pamiatku „ako hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.“

 Nákladná experimentálna stavba vznikajúca v uvoľnenej atmosfére 60. tych rokov je svedectvom doby priaznivo naklonenej veľkorysým riešeniam, ktorá umožnila tvorcom experimentovať, použiť progresívne technológie a konštrukčné princípy. Dodnes je vnímaná ako jeden z neskoromoderných symbolov Bratislavy, v roku 2001 sa stala víťazom ankety Stavba storočia v kategórii Občianske stavby. Vďaka ľahkej čitateľnosti v panoráme mesta sa tento neobyčajne silný architektonický solitér zaraďuje medzi kľúčové prvky urbanizmu. Obrátená pyramída aj vďaka svojmu netradičnému tvaru býva súčasťou umeleckých inštalácií v rámci podujatia Biela noc, ktoré sa v Bratislave uskutočňuje vždy začiatkom októbra a teší sa mimoriadnej obľube verejnosti. V bratislavskom kraji  sú zapísané do zoznamu NKP napríklad Pamätník Slavín, Zichyho palác, Academia Istropolitana, Súsošie svätého Floriána, Ludwigov mlyn na Metodovej ulici a mnoho ďalších. Zoznam všetkých národných kultúrnych pamiatok si môžete pozrieť na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

(nikicuki, foto:TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.