Na ďalšej streche rastie čierna stavba

18.12.2006
Páčil sa vám článok?

Obyvatelia štyroch vchodov obytného domu na Pražskej ulici už vyše roka bojujú proti čiernej stavbe na terase nad schodišťom domu číslo 35. Na Miestnom úrade Staré Mesto ešte pred voľbami uviedli, že o veci nevedia.

Vedúci komunikačného odboru Miestneho úradu Staré Mesto Stanislav Juríkovič doslovne píše: „Na Vami uvádzanej adrese neeviduje stavebný úrad žiadnu žiadosť o stavebné povolenie či stavebné úpravy. Neevidujeme ani žiadny podnet občanov na prešetrenie danej veci....“

Staromestský stavebný úrad zrejme neinformoval svojho hovorcu presne, pretože v redakcii máme k dispozícii dokument, podľa ktorého úrad dokonca vykonal 13. júna 2006 na mieste štátny stavebný dohľad. Urobil to na podnet obyvateľov domu a skonštatoval, že vlastník bytu, spoločnosť GASP, s.r.o. „zrealizoval nad rámec ohlásenia stavebné úpravy“. Nie je to prvý dokument stavebného úradu v tejto veci, o probléme komunikuje s obyvateľmi domu už od roku 2005 - približne tak dlho zateká do bytov horných poschodí, pretože nepovoleným stavebným zásahom sa narušila kompaktnosť nosných múrov.

Ide o dom s pôvodne plochou strechou, ktorú nájomníci nazývajú terasa. Približne pred desiatimi rokmi na nej vyrástla v súvislosti zo zavedením výťahu a budovaním výťahovej šachty garsónka. Jej majiteľka ju predala firme GASP, ktorá v máji tohto vyvesila vo vchode prosbu so žiadosťou o zhovievavosť počas rekonštrukcie v byte. Staviteľ však prestavoval garsónku, pričom jedno z okien nahradil balkónovými dverami a zastrešil časť spoločnej strechy, za ktorú údajne ani neplatí nájom.

Stavebný úrad Staré Mesto nielenže komunikuje o tejto veci s obyvateľmi, ale dokonca podal písomné vyjadrenie, že stavebné úpravy na streche sú v súlade so zákonom. V jednom z dokumentov tiež stanovuje stavebníkovi dať do pôvodného stavu potrubie odvetrávania odpadu. Obyvatelia protestujú s odôvodnením, že na menšie stavebné úpravy treba stavebné povolenie, táto stavba však vznikla bez stavebného povolenia, pretože ich ako dotknutých nikto neoslovil. Navyše stavba nie je skolaudovaná a podľa všetkých znakov v nej už niekto býva. Zároveň prasklinami spôsobenými montážou zastrešenia nad terasou zateká do nižších bytov.

Páčil sa vám článok?