V chránenej krajinnej oblasti chce známa finančná skupina stavať rodinné domy

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Na rozhraní Devína a a Karlovej Vsi, neďaleko sídliska Dlhé Diely, sa má stavať. Čitatelia nás upozornili, že lokalita budúcej výstavby je pritom súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Podľa listu nášho čitateľa sa už pred niekoľkými dňami začali práce na vyznačovaní inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu. „Je to lokalita nad Dlhými Dielmi, ktorú, ktorú na rekreáciu deň čo deň využívajú stovky a cez víkend tisíce obyvateľov Karlovej Vsi a Dúbravky,“ píše. „Navyše v tejto lokalite je ochranné pásmo vodných zdrojov. To všetko však - zdá sa - musí ustúpiť podnikateľskému zámeru (podľa mojich informácií je investorom silná skupina J&T).“

Podľa listu čitateľa by sa malo začať stavať už o niekoľko týždňov. Jeho tvrdenia sme si preverili a ako sme zistili, o toto územie sa skutočne zaujíma akciová spoločnosť J&T Global, ktorá je súčasťou skupiny J&T. Podľa hovorcu J&T Global Maroša Sýkoru spoločnosť svoj záujem niekoľkokrát v uplynulých rokoch deklarovala. „Naposledy napríklad minulý rok, keď o tejto možnosti rokovala s predošlým vedením mestskej časti Devín,“ uviedol M. Sýkora. „Mestská časť Devín je totiž majiteľom týchto pozemkov.“

Ako sa ďalej vyjadril, napriek záujmu oboch strán o dohodu rokovania vždy narážajú na kľúčový problém, ktorým je nedoriešená otázka dlhu mestskej časti Devín. Na časť dlhu totiž Devín podľa našich informácií ručí práve spomínanými pozemkami. Navyše, po decembrových komunálnych voľbách došlo k výmene na poste starostu mestskej časti Devín, čo samozrejme vnieslo novú kvalitu do rokovaní a hľadaní riešenia.

„K obavám pisateľa listu si dovolím upozorniť na fakt, že v tejto oblasti už pred prejavením záujmu zo strany J&T existoval zámer stavať, čomu zodpovedá aj existujúce územný plán, ktorý hovorí o občianskej vybavenosti,“ dodal M. Sýkora. „Pôvodne plánovaná zástavba by pritom podľa nás znamenala ďaleko hrubší zásah do krajiny, ako výstavba rodinných domov, ktorú na predmetných pozemkoch chce realizovať J&T Global.“

M. Sýkora uistil, že všetky kroky tejto spoločnosti sú a naďalej budú v súlade so zákonom a samozrejme aj pravidlami, ktoré musia byť pri plánovaní a realizácii takejto stavby dodržané. Jej začatie podľa neho nie je možné bez súhlasu všetkých príslušných orgánov a inštitúcií, medzi ktorými sú samozrejme aj orgány štátnej správy zodpovedné za ochranu prírody a vodných zdrojov.

Potvrdil, že geodeti zisťovali výškopis a polohopis územia a boli zmapované inžinierske siete. Nepresnou je však podľa neho informácia, že v najbližších týždňoch sa tu začne výstavba. „Práve vzhľadom na problémové majetkové pomery v Devíne a nutnosť pred prípadným začatím výstavby získať povolenia alebo vyjadrenia od množstva inštitúcií nepredpokladáme jej začiatok v čase kratšom ako jeden rok,“ uzavrel.

(juh)

Páčil sa vám článok?