V Devínskej vyrastie priemyselný park

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

Na okraji Devínskej Novej Vsi v lokalite zvanej Kolónia sa už v tomto roku začne s výstavbou priemyselného parku, ktorého produkcia bude zameraná najmä na automobilový priemysel. Predpokladané náklady na jeho vybudovanie sú dve miliardy korún.

Podľa informácií z bratislavského magistrátu budúcimi investormi a užívateľmi priemyselného parku sú spoločnosti DaK - Küster, DK Development a ZST. Park sa bude rozprestierať na ploche viac ako 312 000 štvorcových metrov, na mieste bývalej tehelne a priľahlých pozemkoch. Areál je z juhu ohraničený ulicami Tehliarska a Jančákova, z východu pokračovaním Opletalovej ulice, zo severu ťažobnou jamou Hlinsko a zo západu železničnou stanicou Devínska Nová Ves. Park nadväzuje na už existujúce objekty firmy DaK - Küster a objekty bývalej tehelne ZST, ktoré sú zakomponované aj do budúceho parku. Jeho vybudovanie má prispieť k revitalizácii bývalého výrobného areálu, ktorý by inak nevyužitý ďalej chátral.

Činnosť v priemyselnom parku bude zameraná najmä na montáž častí a dielcov pre automobilový priemysel a budú tu montážne a skladovacie haly ľahkého priemyslu. Navrhované pracoviská ľahkej finálnej montáže a súvisiace skladovacie priestory budú podľa investorov v súlade s najnovšími dostupnými známymi a používanými postupmi. Objekty majú slúžiť na ľahkú finálnu montáž, kompletizáciu a expedíciu dielcov, modulov a výrobkov pre koncového užívateľa, alebo v napojení na existujúce výrobné kapacity v okolí, najmä podnik Volkswagen Slovakia. Vybudovať sa majú polyfunkčné objekty s reprezentatívnymi, administratívnymi a predajno-kontraktačnými priestormi, spoločenskými priestormi (zasadačky, hovorne, viacúčelová sála na organizovanie školení, prednášok a odborných seminárov), ako aj stravovacími priestormi. Okrem nich tu vzniknú výrobno-skladovacie objekty, ktoré sú navrhované ako dvojpodlažné veľkopriestorové priemyselné polyfunkčné haly. Priemyselný park počíta s celkovým počtom 982 zamestnancov pracujúcich v dvoch alebo troch zmenách.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.