Okolo stavby na Papraďovej ulici je rozruch

12.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

V Ružinove vznikla iniciatíva občanov, ktorí zorganizovali petičnú akciu Proti zahusťovaniu zástavby v Bratislave. V týchto dňoch doručili magistrátu Bratislavy petíciu, v ktorej nesúhlasia s postupom bratislavského mestského zastupiteľstva, ružinovského miestneho zastupiteľstva a Okresného úradu Bratislava 2 pri rozhodovaní o výstavbe nových objektov bez verejnej diskusie.

Nespokojní občania upozorňujú na prípady výstavby polyfunkčných domov na parkovisku medzi ulicami Ružinovská a Komárnická a na Papraďovej ulici, kde došlo k výrubu niekoľkých stromov. V rámci petičnej akcie sa pred niekoľkými dňami uskutočnilo pri pníkoch vyrúbaných stromov protestné zhromaždenie, kam boli pozvaní aj predstavitelia mesta a mestskej časti.

O vyjadrenie sme požiadali starostu Ružinova Pavla Kuboviča, ktorý upozornil, že už v roku 1994 boli poskytnuté a prostredníctvom tlače zverejnené informácie o plánovanej výstavbe objektu na Papraďovej ulici. Rovnako zorganizovali verejné zhromaždenie zamerané na oboznámenie sa verejnosti so schváleným územným plánom, kde mali občania možnosť vyjadriť svoj názor a ich pripomienky boli následne do projektu zapracované. Nie je preto pravda, že sa rozhodovalo bez verejnej diskusie.

Čo sa týka vyrúbania stromov v tejto lokalite, starosta Pavol Kubovič upozorňuje, že zákon jednoznačne hovorí o povinnosti vysadiť rovnaký počet stromov na území mestskej časti. A to sa podľa starostu dodrží. „Mimochodom na tomto území boli v minulosti obyvateľmi svojvoľne vysadené stromy v časti nad teplovodom, čo je podľa príslušných predpisov neprípustné a z čoho následne vyplynuli viaceré problémy. Zároveň pripomínam, že všetky rozhodnutia vydáva odbor životného prostredia Okresného úradu Bratislava 2, pričom mestská časť bude dohliadať na plnenie všetkých podmienok,“ uviedol ružinovský starosta P. Kubovič.

(brn)

Pníky na Papraďovej ulici sa stali dôvodom petície Proti zahusťovaniu zástavby Bratislavy...
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?