Analytik varuje: Lehoty na dobudovanie električkovej trate v Petržalke treba skrátiť

4.5.2018
0
Električka v Petržalke

Zdroj: Marek Velček

Páčil sa vám článok?

nalytik z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Ján Kovalčík volá po skrátení lehôt zostávajúcej projektovej prípravy v druhej etape električkovej trate v bratislavskej Petržalke (Bosákova - Janíkov dvor).

Hlavné mesto by si podľa neho malo vytvoriť časovú rezervu, aby bezproblémovo stihlo výstavbu trate za odhadovaných 100 miliónov eur do konca roka 2023. Vtedy totiž končí programové obdobie, z ktorého sa čerpajú na tento projekt európske peniaze.

Kovalčík vníma rozpačito, že ďalšie dva stupne projektovej prípravy (dokumentácia na stavebné povolenie a dokumentácia na realizáciu stavby) počítajú s dobou realizácie pre projektanta dokopy dva roky. "Vzhľadom na to, k akému zdržaniu došlo v povoľovacom procese, čakal by som, že ten čas už mesto využilo na to, aby s projektantom dohodlo skrátenie lehôt pre zostávajúce stupne projektovej prípravy," povedal. 

Ak by sa malo v projekte predĺženia električkovej trate ísť podľa zatiaľ platných lehôt, podľa analytika nie je reálne začať s výstavbou skôr ako v roku 2021. Pokiaľ sa nevyskytnú žiadne ďalšie komplikácie, postavenie trate až po Janíkov dvor do konca roka 2023 by podľa neho nemalo byť ohrozené. "Predpokladať, že sa žiadne ďalšie komplikácie nevyskytnú, je však vždy riziko. Preto je teraz prioritné, aby mesto čím skôr zmluvne zabezpečilo primerane kratšie lehoty zostávajúcej projektovej prípravy," podotkol Kovalčík.

Ten je ako zástupca mimovládnych organizácií v Monitorovacom výbore Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Spolu s ďalšími partnermi z výboru, Európskej komisie či ministerstva dopravy prišli v piatok skontrolovať postup prác na projekte druhej etapy električkovej trate v Petržalke. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal ubezpečil, že projekt napreduje a verí, že najneskôr do konca roka 2023 bude električková trať až po Janíkov dvor postavená. "Stihli sme prvú etapu, integrovanú dopravu, opravu Mosta SNP, Štúrovej ulice a stihneme aj toto," povedal. Projekt už má podľa neho právoplatné stanovisko k štúdii vplyvov na životné prostredie a onedlho dá mesto na petržalský stavebný úrad žiadosť o územné rozhodnutie. 

Nesrovnal po kontrole postupu prác:

Zdroj: Marek Velček

Pred dvoma rokmi ešte mesto predpokladalo začatie stavby v roku 2018 a dokončenie v roku 2020. Riešenie námietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov však stáli mesto viac ako rok.

"Pre riadiaci orgán je to eminentný záujem, aby sme dokončili v tomto programovom období tento projekt. Je to pre nás vlajkový projekt verejnej osobnej dopravy," povedal Juraj Méry z ministerstva dopravy. Zástupkyňa Európskej komisie Michaela Stalh považuje tento projekt za mestotvorný a preto sa budú s ministerstvom i mestom snažiť, aby sa stihol zrealizovať včas. "Je vyčlenená určitá alokácia v programe integrovaná infraštruktúra. Bola by škoda ju nevyužiť do konca roka 2023," podotkla.

(TASR)

Páčil sa vám článok?