Výstavbu Zámockej brzdí štátna správa

16.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Výstavba Zámockej ulice už niekoľko mesiacov viazne. Prekážkou je „zvláštny“ postoj okresnej štátnej správy, ktorá sa k žiadosti na zmenu územného rozhodnutia pre výstavbu Zámockej ulice akosi nechce vyjadriť.

Ako v tejto súvislosti uviedli predstavitelia Zámockej spoločnosti, a.s., ktorá má realizovať výstavbu a revitalizáciu tejto ulice, postoj Okresného úradu Bratislava 1 má pravdepodobne politické pozadie.

Ako sa nám podarilo zistiť, Zámocká spoločnosť, a.s., ešte pred rokom požiadala príslušný stavebný úrad o zmenu územného rozhodnutia pre výstavbu Zámockej ulice, pretože došlo k zmene väčšinového akcionára Zámockej spoločnosti, a.s., a tým aj k zmene projektu výstavby tejto ulice – namiesto dvoch veľkokapacitných garáží pod budúcimi objektmi majú byť pod každým objektom vybudované samostatné garáže. ÚRAD však súhlas na zmenu pôvodného územného rozhodnutia nedal. A to aj napriek tomu, že Zámocká spoločnosť, a.s., očakávala toto rozhodnutie ešte v novembri roku 1997!

Štátni úradníci totiž žiadali ďalšie a ďalšie doklady, potvrdenia, vyjadrenia. To všetko trvalo do 23. marca 1998, keď sa podarilo všetko potrebné skompletizovať a územné rozhodnutie bolo pripravené na podpis. ÚRAD však nerozhodol. V máji 1998, keď predstavitelia Zámockej spoločnosti, a.s., konečne dohodli s Odborom životného prostredia Okresného úradu Bratislava 1 a ten nemal k žiadosti o zmenu územného rozhodnutia žiadne pripomienky, vyžiadal si ÚRAD ďalší posudok – stanovisko susediacej školy ohľadne možného zatienenia školníkovho bytu!

Celý prípad je o to zaujímavejší, že spoločnosť Garden, ktorej po súhlase mestského zastupiteľstva Zámocká spoločnosť, a.s., ešte pred rokom odpredala 30 percent pozemkov, územné rozhodnutie od ÚRADU dostala. A dostala ho na základe tej istej dokumentácie, ktorú predložila Zámocká spoločnosť, a.s.!

Ako sa v tejto súvislosti vyjadril predseda predstavenstva Zámockej spoločnosti, a.s., Jaroslav Kachlík, 10. augusta podal sťažnosť na nadriadený orgán ÚRADU, ktorým je ďalší ÚRAD – Krajský úrad Bratislava. Ten sa doteraz k sťažnosti nevyjadril. A tak sa na Zámockej ulici ešte nestavia, aj keď prvé domy mali byť postavené už koncom tohto roka. ÚRAD sa totiž nevie akosi rozhodnúť. Alebo sa už rozhodol, že sa rozhodovať nebude? V súťaži „Bludy úradnej obludy“ by zrejme tisíc korún putovalo na Okresný úrad Bratislava 1.

(pol)

Zámocká sa aj vďaka ÚRADOV na "výkladnú skriňu" mesta zatiaľ nepodobá.
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?