• Výstavba
  • 04.01.2018 10:30

V Petržalke má vyrásť nová štvrť

0 0
Zdroj: enviroportal.sk, Fundus Project

V bratislavskej Petržalke by mala vyrásť nová štvrť Kopčianska - Juh. Ide o polyfunkčný komplex na ploche väčšej ako 89-tisíc štvorcových metrov, kde by sa okrem bytov mali nachádzať aj obchody, internát, dom seniorov či škôlka.

Nová štvrť by sa mala nachádzať na konci Kopčianskej, kúsok od hranice s Rakúskom medzi diaľnicou D2 a vojenským cintorínom. Zámer predložila spoločnosť Fundus Project na posúdenie vplyvov na životné prostredie a spracovali ho tri známe architektonické štúdiá: šujan_štassel, Vallo Sadovsky Architects a Compass.

Na spomínanom území by mali vyrásť vily a bytovky. Primárnou funkciou navrhovaného polyfunkčného komplexu bude bývanie trvalého charakteru a prechodného ubytovania, realizované v nízkopodlažných bytových domoch, v menšej miere v mestských vilách a objektmi slúžiacimi pre prechodné ubytovanie (hotel, penzión, študentský domov, dom seniorov a pod.) s doplnením o vybavenostné funkcie, ktoré plnohodnotne dopĺňajú charakter daného územia. Organizácia obytného územia je riešená s cieľom formovania obytných plôch do voľných mestských solitérov a blokov s nezastavanými verejnými/poloverejnými priestormi so zeleňou, pochôdznymi plochami s detskými / multifunkčnými ihriskami doplnenými o vodné prvky a drobnú architektúru,“ uvádza sa v dokumente.

Pokiaľ ide o občiansku vybavenosť, ráta sa s obchodmi, službami, domovom seniorov, študentským internátom i škôlkou. V severnej časti riešeného územia sa počíta s realizáciou zariadení na trávenie voľného času a verejného parku umiestneného južne od areálu existujúceho vojenského cintorína vo väzbe na vychádzkovú trasu naprieč riešeným územím,“ uvádza sa ešte v zámere.

FOTOGALÉRIA:

Projekt Kopčianska - Juh

Projekt ráta s vybudovaním 2100 parkovacích miest, z ktorých by sa 1600 malo nachádzať v podzemných garážach. Celkové predpokladané náklady stavby sú 90 miliónov eur. Výstavba by mala prebiehať v dvoch etapách, prvá v rokoch 2020-2025, druhá v rokoch 2025 - 2030.

(ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.