• Výstavba
  • 07.10.2017 15:44

Čo si myslí starosta Ružinova Dušan Pekár o električkovej trati cez Košickú a Miletičovu?

0 0
Zdroj: JTRE

Nedávno spoločnosť J&T REAL ESTATE predstavila na tlačovej konferencii a tiež mestským poslancom koncept Spojená Bratislava, v ktorom ráta aj s rozvojom električkovej dopravy v hlavnom meste. Spoločnosť ho totiž považuje za nosný systém dopravy. V Ružinove plánujú zorganizovať verejnú prezentáciu projektu Spojená Bratislava.

Električková sieť Bratislavy dnes predstavuje približne 40 kilometrov (spoločnosť chce na vlastné náklady vybudovať ďalších 4, 2 kilometra). Rozvinutá je v niekoľkých radiálach. Západná radiála (smer centrum – Karlova Ves – Dúbravka) a tri východné radiály (smer centrum – Rača, smer centrum – Ružinov a smer centrum – Zlaté piesky) sú v prevádzke už roky. Nedávno sa začalo s budovaním južnej radiály na Petržalku. Demografický vývoj a rozvoj Bratislavy ukázal v poslednom období presun ťažiska centrálnej časti mesta východne od Šafárikovho námestia smerom k prístavu, Prievozu a na petržalskú stranu Dunaja. Preto investori pokladajú za nevyhnutné, aby sa pokračovalo s budovaním nových, predĺžením a prepojením existujúcich radiál smerom od centra mesta do mestských častí, ktoré vôbec nie sú, alebo sú nedostatočne obsluhované koľajovou dopravou.

Spoločnosť JTRE podala minulý mesiac na magistrát žiadosť o posúdenie investičného zámeru, ktorého predmetom sú riešenie vetvy Košická a Prístavná. Hlavnými bodmi investičného zámeru sú predovšetkým návrhy na vybudovanie nového centrálneho koľajového okruhu a prepojenie Ružinovskej a Petržalskej radiály. Električka by šla od Starého mosta cez Euroveu, po Košickej ulici, za križovatkou s Prievozskou by prešla do stredového pásu, odbočila na Miletičovu ulicu a z nej sa napojila na ružinovskú radiálu.

 V tejto súvislosti sme oslovili starostu Ružinova Dušan Pekára:

Aká je v súčasnosti dopravná situácia v Ružinove?

Dopravná situácia v Ružinove je podobná ako v celej Bratislave. Už sa ani nedá presne špecifikovať ranná špička. Kedysi bola okolo ôsmej, teraz sú cesty plné aj okolo deviatej.

Pomohla by tento stav riešiť výstavba nových električkových tratí, ktoré navrhuje spoločnosť JTRE?

Výhodou dopravy prostredníctvom električky je jej rýchlosť vzhľadom nato, že autobusy či trolejbusy viac pociťujú dopravné zápchy ako električka. Rozvoj koľajovej dopravy by teda mohol odľahčiť dopravnú situáciu v hlavnom meste a i Ružinove. Dopravné riešenie, ktoré navrhuje investor, teda nové električkové trate, by odľahčili situáciu na ťahu Šafárikovo námestie, Pribinova, Záhradnícka a Ružinovská.

Privítali by podľa vás vybudovanie vetvy Košická aj obyvatelia Ružinova?

Tak ako aj pri iných veľkých investičných zámeroch, plánujeme zorganizovať verejnú prezentáciu projektu  pre obyvateľov za prítomnosti investora, kde budú môcť vyjadriť svoj názor naň. Obyvatelia tak budú mať možnosť dozvedieť sa o danom projekte priamo z prvej ruky a zástupcovia investora im budú môcť vysvetliť detaily projektu.

(in, vizualizácia: J&T REAL ESTATE )


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.