FOTO: V Dúbravke pribudne materská škola pre 82 detí

18.7.2017
0

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Vďaka rekonštrukčným prácam na Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej v bratislavskej Dúbravke pribudne mestskej časti materská škola.

V letnom období pokračujú rekonštrukčné práce na vnútorných priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici, kde sa vzdelávajú budúce škôlkarske učiteľky. Ide o prerobenie časti školy za účelom zriadenia materskej školy, čím získajú budúce vychovávateľky miesto pre svoju prax. Zriadenie materskej školy zaradili poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja ako jednu z priorít v oblasti stredného školstva v Akčnom pláne 2014-2020.

„Dúbravka sa rozvíja. Je tu výstavba, čiže čo bude o rok, o dva uvidíme. Určite škôlka nebude prázdna. Myšlienka vznikla z tejto školy od pani riaditeľky a zamestnancov, ktorí prišli s tým nápadom za nami a dohodli sme sa na spolupráci a ďalej to pokračovalo so župou,“ vyjadril sa počas dnešného kontrolného dňa podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja a starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom tejto strednej školy, sa v spolupráci s MČ  Dúbravka, ktorá má dlhodobo poddimenzovanú kapacitu miest v materských školách, rozhodli časť budovy strednej školy prebudovať na predškolské zariadenie v zmysle technických a právnych noriem. Obyvatelia západných častí Bratislavy tak dostanú novú materskú školu s kapacitou 82 detí, zaradenej do siete Ministerstva školstva a študenti školy, teda budúce učiteľky, budú mať zaistenú kvalitnú prax priamo v škole.

„Vzniknú tu štyri nové triedy pre 82 žiakov. Každá trieda bude mať ako samostatný vstup, tak aj samostatné sociálne zariadenia, samostatné kúrenie, samostatnú elektroinštaláciu. My sme teraz vo fáze ukončenia búracích prác a montujeme priečky,“ vyjadril sa zhotoviteľ stavby Ing. Emil Budz.

Predpokladaný termín ukončenia odovzdania materskej školy je február 2018. Cena rekonštrukcie je vyčíslená na 358 190 eur .

FOTOGALÉRIA:

(ts, ms)

 

Páčil sa vám článok?