Výstavbe na Hagarovej má zabrániť zámena pozemkov

25.6.2014
0
Výstavbe na hagarovej má zabrániť zámena pozemkov - hagarova
Páčil sa vám článok?

Dlhoročný problém s plánovanou výstavbou polyfunkčného bytového domu na Hagarovej ulici smeruje k zámene nehnuteľností, predchádza jej však niekoľko krokov. Po tom, čo boli majiteľom pozemku na Hagarovej ponúknuté vhodné nehnuteľnosti na zámenu, začala sa séria rokovaní.

„Dôležité je, že majitelia prejavili záujem o zámenu nehnuteľností. Predbežne sme dohodnutí aj na lokalitách v Rači a Krasňanoch. Naša mestská časť má niektoré z týchto nehnuteľností vo svojom vlastníctve. Ďalšie sú však zverené do správy od hlavného mesta, tieto nemáme právo predávať ani zamieňať. Najskôr ich musíme mestu formálne vrátiť, o čom práve dnes kladne rozhodli poslanci,“ vysvetlil starosta Rače Peter Pilinský, pričom dodal, že toto je len časť z úkonov, ktoré je potrebné podniknúť.

Nehnuteľnosti na Hagarovej (pozemok registra „C“ parc. č. 17353/1 a 17353/2, k.ú. Rača a viacúčelová budova súpisné číslo 9767 nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ parc. č. 17353/2 a 17353/8, k.ú. Rača), tak po dnešnom odhlasovaní zastupiteľstva MČ Bratislava- Rača vráti mestská časť formálne späť hlavnému mestu, ktoré ich môže oficiálne ponúknuť vlastníkom pozemku na Hagarovej na zámenu.

Investor súbežne s rokovaním o zámene pozemkov na miestnom úrade MČ Bratislava-Rača požiadal  aj o vydanie stavebného povolenia. „Je to jeho právo a nemožno mu ho uprieť. Má k tomu všetky potrebné stanoviská a povolenia od dotknutých orgánov. Napriek tomu verím, že na problematickom mieste na Hagarovej stavba nikdy nevyrastie,“ vyjadril presvedčenie Peter Pilinský a dodal: „Chápem a viem sa celkom vcítiť do obáv obyvateľov Hagarovej 17 a 19, sám totiž s rodinou bývam neďaleko. No ako štatutárny zástupca mestskej časti musím ja aj zamestnanci úradu v prvom  rade dodržiavať platné zákony. Ak by v nich existovala opora pre nepovolenie stavby alebo iné riešenie, ako je navrhovaná zámena, určite by sme ich využili.“

Vlastníci pozemku v minulosti ponúkli svoj pozemok medzi bytovými domami Hagarova 17 a Hagarova 19 v Krasňanoch mestskej časti na predaj, suma vo výške 780 000 eur však bola nereálna vzhľadom na rozpočtové možnosti mestskej časti.

Výstavba polyfunkčného bytového domu prešla územným konaním a investor uspel v roku 2010 aj v procese odvolania na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave. Ten potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Stavebného úradu v Rači, ktorý v rámci platného Územného plánu Bratislavy musel vydať kladné rozhodnutie k navrhovanému umiestneniu stavby.

(banoviny)

Páčil sa vám článok?