V zóne Chalupkova uzávera neplatí, stavia sa tu prvá budova

12.10.2012
0
V zóne chalupkova uzávera neplatí, stavia sa tu prvá budova - Chalupkova1
Páčil sa vám článok?

Zóna Chalupkova je urbanistická štúdia, ktorá by mala radikálne zmeniť vzhľad časti Starého Mesta na rozhraní s Mlynskými nivami. Na tomto území by malo vyrásť niekoľko výškových polyfunkčných budov. Územný plán zóny je už pripravený, no ešte nie je schválený.

„Mestská časť Staré Mesto ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie po prerokovaní predložila Územný plán zóny Chalupkova na preskúmanie na krajský stavebný úrad, ktorý o ňom stále nerozhodol," povedal hovorca Starého Mesta Tomáš Halán. Potom bude územný plán zóny predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.

V októbri 2008 miestna samospráva napriek nesúhlasu magistrátu vyhlásila v Zóne Chalupkova stavebnú uzáveru. Dnes však už v danej lokalite neplatí, o čom svedčí aj prvá stavba pod názvom Polyfunkčný dom Chalupkova ulica Bratislava. Stavebníkom je Apolka Centrum, s.r.o., ktorému staromestský stavebný úrad vydal stavebné povolenie 22. septembra 2005. „Predmetom stavby je realizácia polyfunkčného objektu s dvoma podzemnými podlažiami využitými na podzemné parkovanie a ôsmimi nadzemnými podlažiami využitými podľa funkcie," uviedol Halán.

Záujem o výstavbu v tejto lokalite prejavilo viacero spoločností, najmä však spoločnosť Centrade, a.s., - t.j. Penta Investments, HB Reavis, Lipový park I. či Lipový park II.

(mch)


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 2012 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?