Investor o Kráľovej hore: Sme ochotní rokovať

10.2.2012
0
Investor o kráľovej hore: sme ochotní rokovať - Kralova hora1
Páčil sa vám článok?

Mesto Bratislava navrhlo investorovi výstavby na Kráľovej hore zámenu týchto pozemkov za iné v Novom Meste, Ružinove a v Petržalke. Spoločnosť J&T REAL ESTATE, ktorá zastupuje investora, potvrdila, že ten je ochotný sporné pozemky v Devíne s mestom vymeniť. Pred tým, ako sa návrh na zámenu dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva, musí ho ešte prerokovať finančná komisia zastupiteľstva.

Proti zámene sa však vyslovili aktivisti z Karlovej Vsi, ktorí sú proti výstavbe na Kráľovej hore. Ako zareaguje investor, na to sme sa spýtali výkonného riaditeľa J&T REAL ESTATE Pavla PELIKÁNA.

- Bol to ústretový krok investora voči verejnosti i samospráve a snaha nájsť riešenie. Investor je aj naďalej pripravený hľadať kompromis, nedá sa však ustupovať donekonečna. Veď si predstavte, že by ste si kúpili pozemok a vaši susedia by spisovali petície a bránili na ňom stavať, hoci máte na to legitímne právo. Ako riešenie prijmete ponuku pozemok zameniť. Zrazu sa im ani zámena nepozdáva. V tom prípade sa začnete pýtať, či má zmysel robiť kompromisy.

Aktivisti, ktorí petíciu za záchranu Kráľovej hory začali, radšej ako zámenu pozemkov preferujú zmenu územného plánu z občianskej vybavenosti na rekreáciu v prírodnom prostredí. Ako budete postupovať v prípade, že by k tomu došlo? Plánujete podať žalobu na mesto?

- V prvom rade treba povedať, že už v čase, keď investor pozemky nadobudol vo verejnej dražbe v roku 2002, počítalo sa v územnom pláne s tým, že je možné na pozemkoch stavať takzvanú občiansku vybavenosť. Preto súčasné úvahy smerujúce k zmene územného plánu považujeme za nezákonný zásah do súkromného vlastníctva. Sme presvedčení o tom, že na zmenu územného plánu v lokalite Kráľova hora neexistuje žiadny zákonný dôvod. K zmene by mohlo dôjsť napríklad pri zmene územnotechnických, sociálnych alebo hospodárskych podmienok. Tie sa však nezmenili.

Niektorí aktivisti vidia šancu v tom, že ak nebudú developerovi vydané príslušné povolenia, na lúke sa stavať nebude, a teda netreba meniť ani pozemky. Čo vy na to?

- Príslušné úrady nemôžu rozhodovať o vydaní územného rozhodnutia ani stavebného povolenia na základe svojvôle, ale zákonných podmienok. Ak ich splníme, povolenie bude vydané. A my ich, samozrejme, splníme.

V médiách sa objavili obavy, že investor touto zámenou získa ešte lukratívnejšie pozemky, ako sú na Kráľovej hore. Sú tieto obavy oprávnené?

- Pozemky, ktoré nám na zámenu ponúklo mesto, boli vytypované na základe znaleckého posudku, ktorý dalo vypracovať mesto. Ich hodnota je porovnateľná, preto sme ich vyhodnotili ako adekvátne lokality pre naše budúce projekty. Ak zástupcovia samosprávy majú k vybraným pozemkom výhrady, sme ochotní ďalej rokovať a hľadať kompromis. Ako som však spomínal, ustupovať sa nedá večne.

Zhováral sa Marián Brezňanský

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie