V Lamači budú rekonštruovať námestie

17.9.2011
0
Páčil sa vám článok?

V mestskej časti Lamač sa onedlho začne s rekonštrukciou Malokarpatského námestia, ktorá bude spočívať v obnove existujúceho námestia, dobudovaní priestoru trhoviska, osadenia nových prvkov drobnej architektúry, sadových úpravách.

V prvej etape sa obnovia asfaltové a betónové povrchy terás, schodištia a oporné múry, zábradlie. V druhej etape by sa mali dobudovať priestory trhoviska, inštalovať prvky drobnej architektúry, vybudovať fontánu s pitnou vodou, doplniť lavičky, postaviť nový detský kútik s hracím náradím a detskou šmýkačkou. Na záver sa na novom námestí urobia sadové úpravy s výsadbou novej zelene a kvetov. Existujúce plochy zelene - stromy, kry a trávnatý povrch doplnia kvetinové záhony, ktoré dodajú prostrediu farebnosť a tým atraktivitu. Pribudnúť by malo nové občerstvovacie zariadenie s vonkajším sedením.

Na vynovenom Malokarpatskom námestí sa budú konať aj rôzne kultúrne podujatia. O jeho čoraz väčšej obľúbenosti svedčí aj to, že po sprivatizovaní bývalého kultúrneho domu sa stalo prirodzeným centrom stretávania sa mladých mamičiek a detí, ale aj seniorov. Z tohto dôvodu bolo na trávnatej ploche na prvej terase námestia osadené i kovové pódium na zabezpečenie dobrej kvality hudobno-tanečných vystúpení.

Rekonštrukciu námestia a realizáciu prvkov drobnej architektúry bude mestská časť financovať zo sponzorských príspevkov a predovšetkým pracovníkmi, ktorých lamačský miestny úrad zamestnáva v rámci programu verejnoprospešných prác.

(brn)

Páčil sa vám článok?