• Výstavba
  • 30.09.2009 17:04

Návrh Lido Parku, náhrady za PKO, má tri varianty

0 0

Projekt nového multifunkčného centra, ktorým chce mesto nahradiť existujúce PKO, ráta s tromi variantmi výstavby. Zmluvu o budúcej zmluve chce mesto podpísať po schválení mestskými poslancami so spoločnosťou Limerick, s.r.o.

Prvý variant ráta s dvoma nadzemnými podlažiami a s hlavnou sálou pre 1150 návštevníkov. V prípade druhého ide o výstavbu troch nadzemných podlaží a sálu s kapacitou 2000 miest. Tretia možnosť bola architektonicky stvárnená v podobe obráteného hradu, stola s vnútorným nádvorím a hlavnou sálou pre 1300 osôb. Jednotlivé varianty sa líšia najmä objemom hmoty a architektonickým stvárnením interiérov a exteriérov budovy a jej okolia.

Projekt Lido Park by vznikol v Petržalke, na mieste súčasnej betonárky na pravom brehu Dunaj neďaleko Starého mosta. Ráta sa tam s vybudovaním multifunkčnej haly na asi 1250 štvorcových metrov.

Vzniknúť majú aj mnohé ďalšie viacúčelové priestory, medzi nimi kaviareň, reštaurácia, džez klub, menšie tanečné sály, potrebné technologické priestory, zázemie pre účinkujúcich a pod. Kapacita parkovacích stojísk v podzemnej garáži je navrhovaná na 316 miest, ostatné parkovanie má byť k dispozícii v blízkosti budovy.

Samotný objekt má na jednej strane uzatvárať priestor pre kultúrne podujatia, na strane druhej sa sám stáva jeho javiskom a hľadiskom. Súčasťou celého návrhu je aj parková úprava, vytvorenie zelených a vodných plôch, vonkajšieho hľadiska a ráta sa aj s osadením pamätných tabúľ prominentných účinkujúcich.

V návrhu sa ďalej uvádza, že pravý breh Dunaja je z hľadiska kultúrnej a priestorovej kontinuity prerušený Starým mostom, na čo reaguje aj územný plán zóny. Ten ráta s oživením územia medzi Starým a Prístavným mostom a perspektívnou výstavbou novej štvrte. Tá by mala nadviazať na kultúrny potenciál Tyršovho nábrežia.

V budúcej koncepcii s novým centrom Lido Park by takto neskôr vznikla aj dominantná pešia promenáda, ktorá má byť popri nábrežnej cyklistickej trase hlavnou pešou trasou prepájajúcou jednotlivé lokality pravého brehu Dunaja.

(rob)
VIZUALIZÁCIE - Popper Capital

Návrh Lido Parku, náhrady za PKO, má tri varianty


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.