Odklad Petržalka City je snaha vyhnúť sa regulácii

16.10.2008
0
Páčil sa vám článok?

Je to snaha vyhnúť sa regulácii územia, pretože mediálne prezentovaný zámer bol maximalistický a podľa nášho názoru prehnaný. Tvrdí jeden z iniciátorov návrhu na stavebnú uzáveru pre územie, kde má byť projekt Petržalka City, Marcel Slávik, na vyhlásenie spoločnosti Petržalka City.

„Nazdávame sa, že investori a developeri by sa mali začať správať zodpovedne a spolupracovať nielen s mestom, ale aj s občanmi. V skutočnosti to môže byť aj pre investora produktívnejšie a efektívnejšie. Ak sa venuje viac času príprave projektu a hľadaniu kompromisu a vhodnej miery zastavania, môže sa to vrátiť v podobe bezproblémových konaní o umiestnení stavby a stavebnom povolení. Keďže ide o nezvratné a trvalé zásahy do krajiny a Petržalky, o to viac platí známe ,dva krát meraj a raz rež,,“ tvrdí Marcel Slávik.

Podľa jeho slov, správna cesta je tá, ktorá sa už využila v niektorých prípadoch. „Napríklad, keď občania spolupracovali so samosprávou a investorom na vyváženej a všetkým vyhovujúcej koncepcii rozvoja územia v Petržalke - boli to urbanistické štúdie areálu Matador či mestského lesoparku Draždiak,” pripomína niektoré spolupráce Marcel Slávik.

„Predpokladáme preto, že investor prejaví záujem a iniciatívu dohodnúť sa nielen s mestom ale aj s občanmi a predpokladáme, že by istú sprostredkovateľskú a koordinačnú úlohu mohli zohrať volení zástupcovia samosprávy Petržalky. Hneď ako dôjde k spoločnej dohode a jej prijatiu v podobe územného plánu zóny, dôvody na stavebnú uzáveru pominú a môžeme pristúpiť k realizácii budovania centra, ale, povedzme, aj nosného systému MHD,“ pokračuje Marcel Slávik.

Návrh na stavebnú uzáveru pre územie projektu Petržalka City navrhlo 140 vlastníkov bytov z Wolkrovej, Belinského a Hálovej ulice.

Marcel Slávik k tomu pridáva: „Chceli sme ním pomôcť mestu a mestskej časti Bratislava-Petržalka vyriešiť dotknuté územie správne, teda aby sa najprv určila dopravná koncepcia, následne urbanistická koncepcia a nakoniec aby sa územie zregulovalo v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Na to slúžia práve územné plány zón, ktoré by mali byť výsledkom kompromisu záujmov jednotlivých účastníkov - investora, mesta a obyvateľov Petržalky.“

Konečná podoba územia Petržalka City má byť podľa jedného z iniciátorov návrhu na stavebnú uzáveru Marcela Slávika kompromisom: „Nech je nové petržalské centrum, ktoré tu má vyrásť, a ktoré si sami želáme, výsledkom spoločných predstáv jednotlivých zúčastnených. Práve samospráva prostredníctvom územného plánu zóny by mala tento stav dosiahnuť. Nemalo by sa stať, že vzhľadom na súčasnú absenciu regulácie si investor presadí svoj zámer a potom budú samospráva aj ľudia nútení proti svojej vôli sa s tým zmieriť, a budeme počúvať výhovorky, prečo sa nedalo nič robiť.“

(db)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie