Výstavba bytov sa stala súdnou kauzou

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Výstavba približne stovky bytov v štyroch bytových domoch na Heyrovského ulici v bratislavskej mestskej časti Lamač sa najprv stala predmetom sporu vnútri samosprávy, teraz je už aj mediálnou kauzou živiacou noviny i elektronické médiá.

Starolamačania, rodina Lučeničových, vlastniaca pozemok vo vzdialenosti cca 80 m od pozemkov, na ktorých sa stavia, totiž podala na starostu Petra Šramku trestné oznámenie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Lučeničovci tvrdia, že stavebné povolenie bolo od počiatku neplatné a aj dosiahli, že krajský stavebný úrad zrušil stavebné aj územné povolenie.

K veci sme zistili niekoľko faktov a získali stanovisko starostu P. Šramka: „Výstavba bytových domov na Heyrovského sa začala v júli roku 2003 na základe právoplatného stavebného povolenia. Až v septembri roku 2003 po vybudovaní základov a takmer dvoch poschodí, ma kontaktovali členovia dotknutej rodiny so žiadosťou o zastavenie prác, z dôvodu, že nemali možnosť sa k veci ako účastník konania vyjadriť, pričom v stavebnom konaní sa o pozíciu účastníka konania neuchádzali, hoci o príprave stavby mali vedomosť. Mám pocit, že tento scenár mali dopredu pripravený,“ hovorí starosta. Je treba dodať, že jeden zo sťažovateľov je dlhoročným poslancom miestnej samosprávy, v tomto volebnom období predsedom stavebnej komisie, a je preukázateľné, že na zasadnutiach orgánov samosprávy, kde sa rokovalo o tejto výstavbe, bol prítomný.

O okruhu účastníkov stavebných konaní rozhoduje stavebný úrad a nie starosta osobne. Stavebný úrad posúdil podanie Lučeničovych ako neopodstatnené a medzi účastníkov konania ich nezahrnul, lebo pozemok v ich vlastníctve sa nachádza mimo plochy na výstavbu bytových domov na Heyrovského ulici. Sťažovatelia sa však odvolali a krajský stavebný úrad, na rozdiel od predchádzajúceho posúdenia, stavebné a územné povolenie zrušil. V Lamači sa preto začalo nové konanie, ktorého postup stavebný úrad striktne konzultuje s metodickými postupmi krajského stavebného úradu, ale aj ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Dva z domov sú už prakticky dostavané, vlastníci bytov čakajú na ich kolaudáciu, ďalšie dva objekty sú napoly hotové.

Starosta vidí za kauzou ekonomické a politické pozadie a takýto spôsob postupu, kde sa vlastníci bytov, zväčša mladé rodiny z Lamača, stávajú rukojemníkmi vyrovnania majetkových sporov, odmieta: „Veci prislúchajúce stavebnému úradu nie je možné riešiť politickými rozhodnutiami a cez bulvárne denníky, a preto ani nejdem popisovať osoby a ich pohnútky, lebo to nie je môj štýl. Takýto spôsob nevedie k žiadnemu riešeniu a môj záujem je, aby každý, kto je poškodený, bol odškodnený, ale nie za cenu ubližovania iným alebo zneužitia právomocí.“

Páčil sa vám článok?