Ochranári posilnia stráž prírody na Devínskej Kobyle vrátane Sandbergu

16.4.2021

Zdroj: FB Štátna ochrana prírody

Páčil sa vám článok?

Štátna ochrana prírody SR posilní v najbližších mesiacoch stráž prírody v národnej prírodnej rezervácii (NPR) Devínska Kobyla, ktorej súčasťou je aj lokalita Sandberg (Pieskovec). Na území so štvrtých stupňom ochrany totiž zaznamenáva zvýšený počet priestupkov a porušení zákona o ochrane prírody. Mestská časť zároveň plánuje osadenie kamery na monitorovanie územia Sandbergu.

"Ide predovšetkým o pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov, najmä pod pieskovcovým bralom Sandbergu, ďalej je to voľne pustený pes, jazda bicyklom mimo vyznačených cyklotrás, zakladanie ohňa," uviedol pre TASR Peter Puchala, riaditeľ Správy chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty. Pohoršenie a diskusiu na sociálnej sieti vyvolala napríklad nedávno fotografia dievčaťa s odtrhnutým chráneným kvetom na mieste, kde je vstup v lokalite Sandberg zakázaný. ŠOP SR pripomína, že v chránenom území s vyšším stupňom ochrany je potrebné rešpektovať ustanovenia zákona o ochrane prírody a správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prírody a prírodných hodnôt. "Apelujeme predovšetkým, aby si návštevníci všímali informačné tabule a piktogramy, na ktorých sú vyznačené činnosti, ktoré nie sú v súlade s ochranou prírody," zdôraznil Puchala. Odkazuje im, že rešpektovaním týchto pravidiel napomáhajú ochrane prírodného prostredia.

Na veľký archeologický, paleontologický a prírodný význam lokality Sandberg upozorňuje aj Devínska Nová Ves. Mestská časť osadila informačné tabule upozorňujúce na zákaz vstupu, územie je tiež čiastočne ohradené aj dreveným plotom. "Mestská časť má v pláne inštaláciu kamery, ktorá bude túto lokalitu monitorovať. Čakáme na schválenie od príslušných inštitúcií z oblasti ochrany prírody," povedal pre TASR devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.

ANKETA: Táto fotografia dievčiny vyvolala na sociálnej sieti búrku. Aký je váš názor?

Také vášnivé debaty sme tu dlho nemali. Vyvolala ich kontroverzná fotografia dievčiny fotiacej v ruke fialový kvet kosatec, ktorá vznikla v nedeľu na Sandbergu na Devínskej Kobyle v mestskej časti Devínska Nová Ves.  Teda v národnej prírodnej rezervácii, kde je odtrhnutie akéhokoľvek kvetu prísne zakázané. Dievčina stojí s kvetom pritom rovno za zákazovými tabuľkami. Čo však nasledovalo, je naozaj silná káva. Voči slečne sa totiž následne spustila vlna tvrdých invektív. My sme jej hlavu, hoci bola fotená odzadu, rozmazali.

Poznamenal, že pravidelne na základe podnetov od obyvateľov žiadajú štátnu ochranu prírody i polície o častejšiu prítomnosť hliadok. Samospráva zároveň víta iniciatívu niektorých občanov, ktorí svojpomocne pomáhajú pri oprave poškodeného plotu. Jeho opravy zabezpečuje aj samotná mestská časť. Podnety je možné nahlasovať na telefonickú linku 24-hodinového dohľadového centra. ŠOP SR vykonáva na území Devínskej Kobyly v pravidelných intervaloch kontrolné akcie. Zároveň na území pôsobia profesionálni aj dobrovoľní strážcovia, ktorí môžu vykonávať aj náhodnú strážnu službu. Stráž prírody bude posilnená, strážcovia by ju mali vykonávať na dennej báze. Organizované budú aj akcie v spolupráci s Policajným zborom.

(TASR)

Páčil sa vám článok?