Na cintoríne Vrakuňa spúšťajú separovanie odpadu, pribudnú aj kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad

4.1.2022

Zdroj: N.C.

Páčil sa vám článok?

Na jednom z najväčších cintorínov v Bratislave, na cintoríne Vrakuňa, spúšťa mestské pohrebníctvo Marianum projekt separovania odpadu. Onedlho tam pribudnú aj kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad.

"Silno vnímame potrebu skvalitniť životné prostredie pre ďalšie generácie. Jedna z ciest, ktorú považujeme za pomerne jednoduchú, je práve triedenie odpadu," uviedol riaditeľ Marianumu Robert Kováč. Pohrebníctvo realizovalo v októbri 2021 na cintoríne Vrakuňa analýzu obsahu tamojších košov, ktorá ukázala, že 86,80 percenta odpadu by sa dalo vytriediť.

"S cieľom zvýšenia miery triedenia odpadu sme na cintoríne vytvorili dve stojiská na separovaný odpad komodít – bioodpad, plasty, sklo, papier, elektroodpad, zvyškový odpad a na zostatky sviečok/kahancov," spresnil riaditeľ.

Stojiská sú umiestnené pri hlavnom vchode a pri vchode od vrakunského lesíka. Jednotlivé kontajnery sú označené tak, aby návštevníkom bolo ihneď jasné, aký typ odpadu majú kam vyhodiť. V krátkom čase tam budú umiestnené aj kompostéry určené výlučne na biologicky rozložiteľný odpad zo zvyškov kvetín, kytíc, lístia, zeminy z črepníkov, trávy či drevenej štiepky. Návštevníci cintorínov tak budú môcť prispieť k efektívnejšiemu spracovaniu odpadov vznikajúcich na cintoríne a využívanie kompostu z kompostérov, napr. pri sadení novej kvetinovej výzdoby na hroboch.

Čo najdôležitejšie sa podarilo urobiť a čo dôležité vás čaká v budúcom roku? Odpovedá starosta Vrakune Martin Kuruc

Na prelome rokov sme požiadali starostov 17 bratislavských mestských častí o odpovede na dve otázky. Ak by mali vybrať jednu až dve veci, ktoré sa podarilo počas uplynulého roka urobiť a pokladajú ich za najdôležitejšie, ktoré by to boli? A taktiež sme im dali vybrať jednu až dve veci, ktoré pokladajú za najdôležitejšie a chceli by ich realizovať počas budúceho roka. Ako prvé prinášame odpovede starostu Vrakune Martina Kuruca.

Marianum verí, že sa týmto projektom prispeje k efektívnejšiemu spracovaniu odpadov vznikajúcich na cintoríne. Taktiež aj k využitiu kompostu z kompostérov, napríklad pri sadení novej kvetinovej výzdoby na hroboch.

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie