V budove v Sade Janka Kráľa, kde sídlil nočný klub, zriadia gastroprevádzku - kedy sa začne s prestavbou?

6.10.2021

Zdroj: Foto: Marek Velček

Páčil sa vám článok?

Budovu nočného salónu, ktorej sa návštevníci Sadu Janka Kráľa roky radšej vyhýbali, začiatkom roka odkúpilo hlavné mesto a spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy sa pripravuje jej obnova. Bratislavská samospráva v nej chce vytvoriť modernú gastroprevádzku (bistro s reštauráciou) aj zázemie pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Na celé územie Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia bude tiež na budúci rok vypísaná komplexná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž, ku ktorej aktuálne prebieha participatívny proces. „Sad Janka Kráľa je jeden z najstarších stredoeurópskych parkov vôbec a patrí aj medzi chránené pamiatky mesta. Za posledný rok sa nám podarilo mnohé veci v parku zlepšiť, aby toto obľúbené miesto pre voľnočasové aktivity spĺňalo všetko, čo má mať moderný park 21. storočia. Vďaka novým službám, ktoré pribudnú v niekdajšej budove nočného salónu, tu budú môcť ľudia tráviť ešte komfortnejší čas so všetkým, čo k tomu potrebujú,“ povedal Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Budúca rekonštrukcia počíta okrem nového bistra s reštauráciou aj so zázemím pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), ktoré v parku aj toto leto organizovalo mnoho kultúrnych a voľnočasových podujatí pre deti aj dospelých. Po dokončení rekonštrukcie bude hlavné mesto hľadať zodpovedného prevádzkovateľa. Nový návrh bude zohľadňovať potreby ľudí, architektonickú kvalitu budovy a výnimočnosť danej lokality. Pracovať na ňom budú vysúťažení spolupracujúci architekti studený architekti s.r.o., Architektonická kancelária Ľubomír Závodný s.r.o., Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Terra Florida, v.o.s., ktorí majú skúsenosti s obnovou budov z 20. storočia.

VIDEO: V bizarnom krátkom filme uvidíte, ako asi prebiehal predaj erotického salónu v Sade Janka Kráľa

Na portáli YouTube sa včera objavilo video s názvom Príbeh nehnuteľnosti - Sad Janka Kráľa, v ktorom sú pomerne bizarným spôsobom zachytené okolnosti pri predávaní bývalého erotického salónu Messalina Club. Na jar tohto roku sa objekt stal majetkom mesta Bratislava, ktoré aktuálne ponúka obyvateľom bývalé zariadenie "bordelu" vrátane postelí či zrkadiel "za odvoz"...

​Budova z roku 1982, od architekta Ferdinanda Končeka, bola v 90. rokoch neodborne zrekonštruovaná a mnohé prvky sa znehodnotili. Vtedajší súkromný majiteľ urobil viaceré dispozičné zmeny, čím značne zmenil funkciu objektu. Pôvodne budova slúžila ako viacúčelová stavba, ktorá poskytovala hygienické zázemie pre ľudí, ktorí sa starali o park a tiež sa tam nachádzala prevádzka s občerstvením pre verejnosť.

„Rekonštrukcia v roku 1995 čiastočne zmenila aj vonkajší vzhľad, kedy boli zredukované presklené plochy. Neskôr prišlo k ďalším neodborným zásahom do fasády, najvýraznejšie boli odstránenie keramického obkladu a dobudovanie vonkajších mreží. V zadaní sme preto uviedli, že je vítané obnovenie pôvodného riešenia fasády a zasklenia smerom do parku, vďaka čomu sa lepšie prepojí interiér s exteriérom. Dôraz kladieme aj na energický koncept budovy, kde budeme preferovať využívanie alternatívnych zdrojov,” priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Architektonická štúdia s vizualizáciami bude hotová do konca roka, následne sa spracuje projektová dokumentácia pre vydanie potrebných povolení, tak aby sa mohol spustiť proces verejného obstarávania, od ktorého závisí samotná rekonštrukcia v roku 2022. Ferdinand Konček patril medzi významných slovenských architektov, podieľal sa na realizácií viacerých významných budov v Bratislave, bol jedným z trojice architektov, ktorí navrhovali Istropolis a tiež je autorom Študentského domova Jura Hronca. Jeho modernistická tvorba sa vyznačuje eleganciou, voľnosťou a veľkorysosťou. Rekonštrukcia niekdajšej budovy Zares je súčasťou iniciatívy Živé miesta, ktorej cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

(ars)

Páčil sa vám článok?