Spoločnosť OLO je síce schopná zlikvidovať kontaminovaný odpad, ale za dodržania presných pravidiel...

3.3.2021

Zdroj: OLO

Páčil sa vám článok?

Spoločnosť OLO a.s., prevádzka ZEVO Bratislava, Vlčie hrdlo 72, bola v uplynulých dňoch poverená na prijatie, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu vytvoreného počas testovania na ochorenie COVID-19. OLO upozorňuje, že ďalší prípadní záujemcovia o takúto službu musia najskôr uzatvoriť zmluvu s ich obchodným oddelením.

"Zákazník si vopred dohodne presný čas príjazdu vozidla s odpadom (najneskôr 48 h pred jeho plánovaním dodaním). Dodaný odpad musí byť v oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných plastových vreciach/plastikových vakoch na jednorazové použitie, prípadne v boxoch určených na prevoz biologického materiálu. Držiteľ odpadu je povinný vopred vyplniť sprievodné dokumenty, v prípade väčšieho množstva sa musí preukázať platným povolením na prepravu nebezpečného odpadu. Čas strávený v areáli ZEVO Bratislava musí byť prispôsobený nevyhnutným úkonom, ktoré sú potrebné na odovzdanie odpadu. Počas celej doby trvania treba dodržiavať pokyny poverených zamestnancov ZEVO Bratislava," informovala spoločnosť OLO prostredníctvom tlačovej správy. 

Informácie o dátume a čase odovzdania tohto druhu odpadu nájdu záujemcovia na web stránke: www.olo.sk 

"Schválený postup pri prijímaní a spracovaní nebezpečného odpadu sa nedotkne bežnej prevádzky energetického zhodnocovania zmesového odpadu v Bratislave," dodala spoločnosť.

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie