Ďalšie detaily o novej Karloveskej lodenici, ktorú otvorili pre vodákov i verejnosť

7.11.2019
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto má novú lodenicu pre vodácke kluby i verejnosť. Na Botanickej ulici vedľa Karloveskej zátoky v Bratislave ju vo štvrtok otvorili primátor Bratislavy Matúš Vallo, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová a karloveský vicestarosta Branislav Záhradník. Jej výstavba stála viac ako 683.000 eur a podobou nadväzuje na vzhľad starých drevených lodeníc Tatran a Kajak Klub Bratislava.

"Toto je karlovské genius loci v tom najlepšom slova zmysle. Pozemok sa volal Slávikova lúka. Karlovešťania, Bratislavčania ho ešte pred druhou svetovou vojnou hojne využívali ako prírodný areál. Chodili sa kúpať do blízkeho Karlovského ramena," priblížil na brífingu Záhradník s tým, že vtedajšie vedenie hlavného mesta ešte v roku 1949 rozhodlo, že by sa v tomto priestore malo vybudovať plážové kúpalisko a v nasledujúcich rokoch tam vznikali prvé stavby.

Architekti, ktorí navrhli podobu novej lodenice, nadviazali na vzhľad starých drevených lodeníc. Na betónovom podzemnom hangári pre lode, ktorý by mal odolať tisícročnej vode, stojí dvojpodlažná drevená konštrukcia kombinovaná s oceľovými prvkami. Na prvom nadzemnom podlaží vznikne kaviarenský priestor, kde sa budú konať niekoľkokrát do roka aj verejné kultúrne podujatia menšieho rozsahu v gescii mestskej časti. Horné podlažie bude slúžiť vodákom.

​"Stavba lodenice síce nie je objemovo veľká, ale myslím si, že jej význam výrazne objem prevyšuje," poznamenala Čahojová. Novú lodenicu na margo udalostí z minulosti označila za symbol občianskej a poslaneckej angažovanosti, vytrvalosti a principiálnosti. Na dôležitosť rozvoja športu a rekreácie vrátane vodáctva, ktoré patrí k najstarším športom na území Bratislavy, poukázal v tejto súvislosti aj primátor hlavného mesta.

Z novej lodenice sa tešia aj vodáci. Podľa Juraja Puchera z vedenia Klubu vodných športov Karlova Ves sa za posledných 70 rokov lodenice v hlavnom meste strácali. "Veľa sa hovorí, že pri výstavbe Mosta SNP sa zbúrala synagóga. Málo sa však hovorí, že na druhej strane Dunaja boli dve lodenice. Bol vtedy sľub, že sa obnovia, nestalo sa tak," podotkol Pucher s tým, že postupne zanikli aj ďalšie obdobné stavby.

S výstavbou lodenice začala mestská časť Karlova Ves vlani na jar. Samospráva do nej investovala 348.167 eur, sumou 335.013 eur prispelo hlavné mesto. Na začiatok výstavby novej lodenice čakala verejnosť od roku 2007, keď sa predali pozemky v karloveskej zátoke súkromnému investorovi, spoločnosti Karloveské rameno, za približne 25 miliónov korún (837.000 eur).P

riestory novej lodenice prenajme samospráva Klubu vodných športov Karlova Ves, nájom a podmienky schválili tento týždeň karloveskí miestni poslanci. Jednou z podmienok nájmu je, že sa nájomca zaväzuje v priestoroch vykonávať výhradne vodácku klubovú činnosť a zabezpečiť pre verejnosť na vlastné náklady organizáciu kurzov, splavov a akcií, vodácke krúžky pre karloveské základné školy či verejnoprospešné aktivity v oblasti ochrany životného prostredia.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?