• Samospráva
  • 21.03.2019 16:23

Návrat áut na Židovskú ulicu: Starostka Starého Mesta čelí veľkej kritike

0 0
Zdroj: FB Radoslav Števčík

Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová čelí veľkej kritike. Pre obnovenie parkovania na Židovskej ulici sa dostala pod paľbu poslancov za Team Vallo.

Židovská ulica prešla rozsiahlou rekonštrukciou ešte za predchádzajúceho starostu Radoslava Števčíka. Následne sa stala súčasťou pešej zóny s tým, že sa zrušili i parkovacie miesta,  ktoré využívali miestni obyvatelia. Prokurátor však konštatoval viacero porušení zákona, a tak Aufrichtová pristúpila k riešeniu, v rámci ktorého sa obnovuje aj časť parkovacích miest na tejto ulici.

Následne ju však začali kritizovať poslanci z Teamu Vallo. "Na Židovskú ulicu sa má vrátiť parkovanie áut! Neslávne je známa rekonštrukcia Židovskej ulice v centre Bratislavy, bývalý starosta R. Števčík ju realizoval procesne sporným spôsobom. Avšak nová starostka Zuzana Aufrichtová rozhodla, že okrem nápravy stavu (dodatočné legalizovanie stavby) prinavráti do pešej zóny parkovanie. Tým sa jasne znehodnotí verejný priestor. Spravila tak bez toho, aby vec prejednala s poslancami, s dopravnou komisiou či komisiou pre územný plán a životné prostredie. Pre nás poslancov z Teamu Vallo je takéto riešenie v absolútnom rozpore s našimi hodnotami. Jednak prístupom, ale najmä tým, že prinavracanie parkovacích miest do pešej zóny je úplným krokom späť. Prednosť musia mať chodci pred autami, slabší pred silnejšími a v neposlednom rade zeleň, stromy alebo ďalšie skultúrnenie verejného priestoru. Mať parkovacie miesto priamo pod oknami nie je ľudské právo. A treba podotknúť, že niektoré parkovacie miesta boli nahradené na inej ulici, " napísali včera na sociálnej sieti.

Dnes na ich kritiku reagovala Aufrichtová.  „Opomínanie práv účastníkov konaní bola bežná prax bývalého starostu. Rozhodnutie o znovuzavedení 11 parkovacích miest nie je moje svojvoľné  rozhodnutie. Malo sa to celé riešiť inak - riadnou participáciou. Porušenie práv obyvateľov Židovskej úradom Starého Mesta, treba odčiniť aspoň parkovaním. Zložila som sľub, že budem dodržiavať zákony. Pre moje pôsobenie bude dodržiavanie zákonov zaväzujúce. Inak sa začnú zvádzať zbytočné boje, prebiehajú súdy a nakoniec je nutné dať vec a danie do právneho stavu. Toľko zbytočnej energie. Mohla byť investovania ďaleko lepšie,“ povedala Aurichtová.  

Starostka 11 parkovacích miest prinavrátila na Židovskú ulicu po rokovaní s petičným výborom. Reagovala tak na protest prokurátora a stanovisko verejnej ochrankyne práv. Pôvodne sa v tejto lokalite nachádzalo 44 parkovacích miest. Ide podľa nej o kompromisný návrh, nakoľko mestská časť niekoľkonásobne porušila práva obyvateľov dotknutej ulice.

Ako ďalej informovala Aufrichtová, ombudsmanka Mária Patakyová vo svojom vyjadrení konštatovala, že protiprávnou revitalizáciou Židovskej ulice došlo k porušeniu práv obyvateľov ako účastníkov stavebného konania, k porušeniu stavebného zákona, k zmareniu účelu petície a k porušeniu základného práva na súdnu a inú právnu ochranu. Ombudsmanka ďalej vo svojom stanovisku odporučila, že je v záujme primeranej ochrany práv a právom chránených záujmov obyvateľov opätovne sa zaoberať otázkou primeranosti rozsahu zrušenia parkovacích kapacít na Židovskej ulici. Podľa Odporúčania o dobrej správe, vydanom Radou Európy, konajú orgány verejnej správy v súlade so zákonom a nebudú prijímať arbitrárne svojvoľné a neopodstatnené opatrenia pri výkone svojej právomoci a musia udržiavať primeranú rovnováhu medzi nepriaznivými účinkami, ktoré majú ich rozhodnutia na práva súkromných osôb.

Kontrolovaný prejazd a zákaz parkovania na Židovskej ulici podľa starostky výrazne komplikuje obyvateľom bežný život ako napríklad vynášanie smetí pešo do 300 m vzdialených nádob, vykladanie nákupov, či príchod pohotovostných vozidiel. Židovská ulica je podľa starostky široká a zmestia sa tam všetci - chodci, cyklisti aj parkovanie. „Vôbec pri tom nepochybujem, že o desať-dvadsať  rokov nastane prirodzene požiadavka od samotných obyvateľov o vylúčenie statickej dopravy z územia, pretože doba sa výrazne posúva v oblasti mobility a jej foriem,“ uzavrela starostka Starého Mesta.

(ms) 


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.