Seniori radi mestu poradia

26.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Nové Mesto je prvou mestskou časťou nielen v Bratislave, ale aj na Sloven­sku, ktorá podľa vzoru a skúseností samospráv v Rakúsku a v Nemecku zriadila Poradný zbor seniorov.

Ako nás informoval zástupca starostu A. Pristaš „zriadenie zboru nadviazalo na pozitívnu sociálnu politiku v MČ, ktorá bola v priebehu celého volebného obdobia prevažne orientovaná na občanov tretej generácie“. V priebehu uplynulých štyroch rokov bolo v pravidelných intervaloch desať zasadnutí poradného zboru a tri stretnutia v rámci slávnostných podujatí.

„Cieľom zasadnutí Poradného zboru seniorov bolo vypočuť si názory zástupcov tretej generácie na prácu našej samosprávy a na druhej strane ich oboznámiť so zámermi, ktoré sme každoročne presadzovali v návrhu rozpočtov na nasledujúce roky,“ uviedol Pristaš.

(in)

Páčil sa vám článok?