Pomoc polície môžete privolať aj faxom

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestská polícia Bratislavy v snahe vyjsť v ústrety občanom s chybami reči a sluchu zriadila okrem tiesňovej telefónnej linky 159 aj tiesňové faxové spojenie na linke 5441 8221.

Prostredníctvom tohto faxového čísla sa takto hendikepovaní občania dovolajú pomoci mestských policajtov v prípade ohrozenia ich života, zdravia alebo majetku, ako aj v prípade, že je porušovaný verejný poriadok alebo všeobecne záväzné nariadenie. Tým sa otvára aj ďalšia možnosť aktívneho  zapojenia rečovo a sluchovo postihnutých občanov do života.

Ako nás v tejto súvislsoti upozornil náčelník Mestskej polície Bratislavy Pavel Sedlák, tiesňovú faxovú linku je potrebné správne používať: len čo sa po vytočení telefónneho čísla 5441 8221 prihlási operačný pracovník mestskej polície, je potrebné stlačiť tlačidlo prepájania na fax. 

(brn)

Páčil sa vám článok?