FOTO: Všimli ste si na tejto papuči niečo nezvyčajné - nemalo by byť jej používanie nezákonné?

14.2.2020

Zdroj: abn

Páčil sa vám článok?

Do redakcie sme dostali fotografiu mechanického zabezpečovacieho zariadenia, teda tzv. papuče, ktorá sa nachádzala na kolese auta stojaceho na Lazaretského ulici. Priznáme sa, že nápis na nej uvedený nás zaujal z dvoch dôvodov - jednak tým, že nie je jasné, ktorej polícii papuča patrí a teda, kto je zodpovedný aj za pravopisnú chybu v texte. Pustili sme sa do pátrania a dospeli k prekvapujúcemu zisteniu, pri ktorých sa preklep na papuči stáva vlastne úplne nepodstatným...

Fotografiu papuče zelenej farby s čiernym nápisom. POLÍCIA POŠKODENIE TOHTO ZARIADENIA JE TRESNÉ PODĽA ZÁKONA sme najskôr poslali na Mestskú políciu v Bratislave a od jej hovorcu Petra Plevu sme dostali nasledujúcu odpoveď: "Blokovacie zariadenie na fotografii nepatrí mestskej polícii. Zelené papuče používa spoločnosť BPS park. V rámci kontroly parkovania za asistencie príslušníka MsP, resp. PZ tieto zariadenia zakladajú pracovníci BPS park na vozidlá stojace na platených parkovacích miestach bez zaplateného poplatku spravovaných touto spoločnosťou."  

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

​Mestská polícia v Bratislave používa na zablokovanie nesprávne zaparkovaných vozidiel červené papuče v takomto prevedení...

Nakoľko bolo na zelenej papuči uvedené telefónne číslo na pevnú linku, tak sme sa rozhodli na ňu zavolať a zdvihol nám pán, ktorý sa predstavil ako parkovacia služba. Keď sme sa povedali, že voláme z redakcie Bratislavských novín, tak nám odmietol odpovedať na akékoľvek otázky, dokonca aj upresniť, do akej spoločnosti sme sa vlastne dovolali. Jednoduchým porovnaním čísla uvedeného na fotografii zelenej papuče a kontaktov uvedených na webovej stránke BPS park a.s. však bolo zrejmé, že išlo o službukonajúceho dispečera z linky určenej na nahlasovanie zablokovaných vozidiel.  

Našli sme aj mailový kontakt určený pre komunikáciu s médiami, na ktorú sme poslali nasledujúce otázky:

Prečo je na zabezpečovacom zariadení nápis POLÍCIA, hoci ide o papuču patriacu spoločnosti BPS park a.s?
Ako riešite prípady, keď je na vozidle umiestnené zabezpečovacie zariadenie a majiteľ chce, aby mu ho dali dole, teda či udeľujete zároveň aj pokuty?
Viete o tom, že nápis na vašej papuči je chybný a či neuvažujete o tom, že ho opravíte?  


Odpovede sme zatiaľ nedostali, ale s tým sme počítali, nakoľko na stránke je uvedené, že odpovede poskytnú v primeranom čase, teda nie obratom.

Zároveň sme oslovili aj hovorcov Krajského riaditeľstva PZ SR v Bratislave, ktorých sme sa opýtali či má táto súkromná firma právo používať označenie papúč s nápisom POLÍCIA a či s ňou štátna polícia spolupracuje pri dávaní papúč, respektíve vyberaní pokút.

"Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave má v zmysle § 3 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore uzatvorenú dohodu o spolupráci s Bratislavskou parkovacou službou BPS Park, ktorej predmetom je spolupráca pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zóne s dopravným obmedzením za účelom kontroly dodržiavania ustanovení § 23 a 25 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a následného riešenia zistených priestupkov v zmysle § 22  zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Na základe tejto dohody poskytuje Bratislavská parkovacia spoločnosť BPS Park technické prostriedky, zabezpečuje rádiové spojenie," uviedla v stanovisku polície hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ SR v Bratislave Lucia Mihalíková. 

"O použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku rozhoduje  policajt  Krajského dopravného inšpektorátu v zmysle § 55 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, ktorý následne aj priestupok rieši po príchode vodiča k vozidlu. Po založení technického prostriedku na motorové vozidlo, policajt zároveň vypisuje predpísané tlačivo „Oznámenie o založení technického prostriedku“, kde sú uvedené informácie o dôvodu, porušení zákona a spôsobe vybavenie priestupku (viď príloha), ktoré je umiestnené viditeľne na čelné sklo vodiča," upresnila policajná hovorkyňa.

Zdroj: KR PZ SR

​Zároveň nám poskytla aj vysvetlenie k pravopisnej chybe v texte na papuči: "BPS Park v mesiaci január 2020 z dôvodu opotrebenia nápisov na používaných technických prostriedkoch vykonala obnovu textu a pravdepodobne zlyhal ľudský faktor a na danom technickom zariadení došlo ku gramatickej chybe v texte. Na základe vášho podnetu Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave  ihneď na chybu upozornili BPS Park, ktorá zabezpečí opravu textu." 

(ars)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.