Rast kriminality ovplyvňuje aj nezamestnanosť

14.10.2007
0
Páčil sa vám článok?

Piaty bratislavský okres je z hľadiska množstva spáchanej trestnej činnosti v rámci Bratislavy na treťom mieste za prvým a druhým bratislavským okresom. Potvrdil to riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava 5 Jarolím Mach.

Štruktúru a dynamiku kriminality ovplyvňuje najmä zvyšujúca sa miera nezamestnanosti, pribúdanie kriminálnych živlov v Bratislave, veľký počet bezdomovcov, ale aj neefektívnosť opatrení prijatých na stabilizáciu policajtov, ich odchod zo služby či nedostatočné technické vybavenie polície. Okresný policajný riaditeľ však napriek tomu hodnotil úroveň súčinnosti medzi policajnými oddeleniami a útvarmi vyšetrovania ako dobrú. Za účinnú a hodnotnú označil aj spoluprácu s mestskou políciou.

Vlani bolo v Petržalke spáchaných 3375 trestných činov (v roku 1998 to bolo 3031, v roku 1997 - 3813), pričom objasnenosť predstavovala 29,07 % (1998 - 31,61 %, 1997 - 28,40 %). Najväčší počet bol v majetkovej oblasti - 2637, s objasnenosťou 14,52 %. V oblasti drogovej kriminality zistili policajti 24 skutkov, z čoho 21 aj objasnili.

Z časového hľadiska bolo najviac trestných činov spáchaných medzi 14. a 22. hodinou (383). Medzi 22. a 2. hodinou rannou bolo spáchaných 298 skutkov a od 6. do 14. hodiny 279. Z páchateľov malo 611 viac ako 20 rokov, 102 bolo vo veku medzi 18 a 20 rokov a 31 dokonca v detskom veku. Na ulici bolo spáchaných 1816 trestných činov, z toho 74 násilných a 39 lúpežných prepadnutí. Objasnenosť týchto prípadov bola 20,6%.

V roku 1999 sa v piatom bratislavskom okrese stalo 1746 dopravných nehôd, pri ktorých zahynul jeden človek, 183 sa zranilo a škoda dosiahla výšku takmer 81 miliónov korún. V 59 prípadoch bol príčinou alkohol. Najkritickejšími miestami sú petržalské križovatky Viedenská cesta - Einsteinova, Rusovská - Nám. hraničiarov a Osuského - Starohájska. Najčastejšou príčinou kolízií je nevenovanie sa riadeniu vozidla, nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a nesprávne otáčanie a cúvanie.

(mp)

Páčil sa vám článok?