Zúfalé Petržalčanky: Prečo sa musí skončiť predaj oblečenia na našom trhovisku?

10.9.2021

Zdroj: Peter Malatinec

Páčil sa vám článok?

„Naša obľúbená predajkyňa textilu na trhovisku na Mlynarovičovej končí,“ napísala nám nešťastná petržalská seniorka Dana aj v mene svojich priateliek. „Na naše komplikované postavy nám vždy vedela nájsť oblečenie a teraz má vypovedanú zmluvu a musí odísť. Prečo? Aké sú zámery s trhoviskom?“

Dana na svojej „vietnamskej stálici“, ako ju familiárne volá, oceňovala dobrú slovenčinu a priam zázračnú schopnosť odhadnúť, čo jej „sadne“. „V bežných obchodoch s tým mám problém. Navyše, už sa mi ťažko chodí, k nej som mala blízko z domu a bola ochotná sa mi venovať aj hodinu,“ hovorí. V roku 2021 vyhradili petržalskí poslanci v rozpočte 30-tisíc eur na dokumentáciu a rekonštrukciu trhoviska na Mlynarovičovej. Hoci vietnamský textil patrí už roky ku koloritu trhovísk, zvykli sme si naň a má aj svojich pravidelných zákazníkov, nie každého nadchýna. „Súvisí ukončovanie zmlúv s prípravou na premenu tohto priestoru?“ pýtali sme sa preto mestskej časti. Prekvapujúco nie. „Vami spomínanými predajcami na trhu sa zaoberá zmluvná advokátska kancelária, pretože si neplnili povinnosti, ktoré im vyplývali zo zmluvy,“ informoval nás stručne Daniel Bernát z referátu komunikácie mestskej časti.“

„Minulý rok neplatili, tento rok im nepredĺžili zmluvy, predávajú načierno,“ zhrnul rovnako stručne Peter Slovák, ktorý je od augusta tohto roka novým šéfom povereným vedením Miestneho podniku verejnoprospešných služieb (MPVPS) Petržalka, pod ktorý patrí aj toto jediné funkčné trhovisko v Petržalke. Dostal vraj pokyn prenechať riešenie na advokátsku kanceláriu.
Detaily problému sme sa teda chceli dozvedieť od Advokátskej kancelárie Valach, Kišac, s.r.o. Ich webovú stránku sme nenašli, telefonický kontakt bol rovnako nedohľadateľný. Keď sa nám ho podarilo získať, dozvedeli sme sa len, že bez súhlasu klienta (MPVPS, pozn.red.) nám žiadne informácie neposkytnú.

Zdroj: Marián Dekan

​Takto to na trhovisku vyzeralo počas prvého marcového lockdownu v roku 2020...

A tak máme len pohľad z jednej strany, rozprávanie predajkyne, ktorá si neželá byť menovaná. Nazvime ju Mária. „Sme tu dvadsať rokov a nikdy sme nemali problém. Vždy sme komunikovali s riaditeľom alebo so správcom, teraz si vymieňam listy s miestnym úradom, s miestnym podnikom, advokátskou kanceláriou a neviem ani, komu mám odovzdať kľúče od dvoch prenajatých stánkov,“ hovorí a ukazuje šanón, kde ma prehľadne uloženú celú komunikáciu.

Podľa jej slov rok čo rok fungovali na zmluvu, ktorá sa každoročne obnovovala. Po iné roky začínali po dohode s riaditeľom podniku alebo so správcom trhoviska vo februári alebo v marci, minulý rok ju pre pandémiu uzatvorili až v júni, platila do decembra 2020. V januári 2021, v čase tvrdého lockdownu, im však prišla výzva od advokátskej kancelárie na vypratanie priestorov stánkov (keďže zmluva skončila 31. 12. 2020) s informáciou, že ak tak neurobia, zmluva z 8. júna 2020 sa im automaticky obnovuje a predĺži o dobu, na ktorú bol pôvodne nájom dohodnutý.

„Nechápali sme, prečo s nami odrazu komunikujú advokáti. Napriek ťažkému roku 2020 sme mali všetko nájomné uhradené. Výzva bola navyše na iné meno,“ hovorí Mária. Zmluva sa im teda automaticky predĺžila do júla 2021, vrátane štyroch prvých mesiacov roka 2021, kedy bolo trhovisko pre pandemické opatrenia aj zatvorené. „V máji nám, už na správne meno, advokátska kancelária poslala ´odstúpenie od zmluvy a výzvu na zaplatenie 4960 eur´. Zarátali tam aj nájomné za stánok, ktorý už má od decembra 2020 v nájme niekto iný,“ pokračuje.

Zdroj: Peter Malatinec

​Viacero žien z Petržalky si kupovalo oblečenie práve tu...

Mária ukazuje svoju žiadosť o splátkový kalendár, ktorá zostala bez odpovede a vzápätí aj doklady z banky, že dlžnú sumu uhradila v troch splátkach v mesiacoch máj a jún. (Žiadosť o odpustenie nájmu jej poslanci zamietli.) Listov, ktoré si vymenila s miestnym úradom a miestnym podnikom, je niekoľko. Žiadala v nich aj o novú nájomnú zmluvu, ktorú by mohla podpísať, nechcela len automatické predĺženie starej. Odpoveď predchádzajúceho vedenia MPVPS z júna 2021 však znela: Miestny podnik s vami neplánuje uzatvoriť novú nájomnú zmluvu.

Mária nie je jediná predajkyňa textilu, ktorá rieši nájomné s advokátskou kanceláriou. Počas našej návštevy sa pri jej stánku pristaví ďalšia a  rozčúlene nám ukazuje potvrdenia o zaplatení z banky. „Niektorí zeleninári nemajú zaplatené dodnes a nikto sa im nevyhráža vyprataním. Akoby nás odtiaľto chceli cielene dostať,“ hovorí.

„Teraz chcem zaplatiť za júl a august 2021, ale napriek mojej žiadosti mi miestny podnik ani do konca augusta neposlal faktúry,“ konštatuje Mária a rezignovane dodáva, že to vzdáva a sťahuje sa na Miletičku. „Som z toho unavená, nikto s nami osobne nehovorí, každý nás odkazuje na advokátsku kanceláriu, pravidelne nám vypínajú elektrinu... Už tu nechceme byť. Nie je to tu dobré.“

Prečo miestny podnik verejnoprospešných služieb, ktorého zriaďovateľom je mestská časť, riešil počas pandémie dlhoročných predajcov z Mlynarovičovej, takto radikálne? Prečo ich nájomné zmluvy zveril súkromnej advokátskej kancelárii? Aj miestny úrad má právny referát, možno stačilo spoločné stretnutie predajcov, samosprávy a miestneho podniku VPS a dohodli by sa na nových pravidlách, ak bola vôľa ich zavádzať. Nestalo sa. „Veľká škoda,“ hovorí seniorka Dana a tvrdí, že je zvedavá, kto predajcov nahradí. Zelenina, ovocie, iný typ tovaru alebo sa len vymení predajca textilu? Počkáme si spolu s ňou.

(in)

Páčil sa vám článok?