HISTÓRIA: Toto sú azda najstaršie fotografie Bratislavy - poklady pochádzajúce z 19. storočia...

15.3.2021

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

Páčil sa vám článok?

Aj keď predpotopné prístroje na zachytenie reálneho obrazu - tzv. camera obscura a camera lucida pochádzajú zo 16. storočia, tak prvá fotografia vznikla až v roku 1826 vo Francúzsku. Postupne sa fotografické prístroje zdokonaľovali a rozširovali do celého sveta, vrátane Rakúsko - Uhorska. Čo všetko je zachytené na dochovaných historických snímkach z nášho mesta?

Na titulnej fotografii je jeden z najstarších fotografických záberov Bratislavy. Vznikol v roku 1870 na území Petržalky. Určite ste bez problémov identifikovali bratislavský hrad i Dóm svätého Martina v pozadí. Vpredu sú rodinné domy, ktoré boli neskôr zbúrané.  

Rok 1880 - Pôvodná budova divadla na Hviezdoslavovom námestí:

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​Prvá kamenná budova Mestského divadla v Prešporku sa nachádzala na rovnakom mieste, kde dnes stojí historická budova SND a bola sprístupnená v roku 1776. Na jej výstavbu sa dokonca do mesta prišla pozrieť aj kráľovná Mária Terézia. Po sto rokoch svojej existencie však začal objekt chátrať, ale keď sa začalo uvažovať o jeho rekonštrukcii, tak došlo k mimoriadne tragickej udalosti v susednej Viedni.

HISTÓRIA - Viete, ako vznikol názov Bratislava, prívlastok mesto mieru a kde našli jeden z jej najväčších pokladov?

Aj keď máme momentálne zákaz vychádzania a centrum mesta je väčšinou takmer ľudoprázdne, tak je možno ideálny čas na to, aby sme si pripomenuli niekoľko kuriozít a zaujímavostí nášho hlavného mesta, na ktoré si možno spomeniete, keď raz zas pôjdete okolo miest s nimi spojených. Inšpirovali sme sa knižnou publikáciou Bratislavské rarity od Igora Janotu...

​V roku 1881 vo viedenskom Ringtheatri zahynulo pri požiari 400 ľudí a to najmä preto, že nestačili včas utiecť cez jediný vchod, ktorý bol zároveň aj východom. Na základe toho sa rozhodlo, že sa pôvodná budova zbúra a na jej mieste sa postaví úplne nová a bezpečnejšia budova. Udialo sa tak v rokoch 1884 až 1888. Aj priestranstvo, kde sa divadlo nachádza, niekoľkokrát menilo svoj názov. Volalo sa Promenáda, Divadelné námestie, Radetzkého námestie, Námestie Lájosa Kossúta, Palackého sady a od roku 1931, teda už 90 rokov je to Hviezdoslavovo námestie.

 16. mája 1897 - Slávnostné odhalenie Pamätníka Márie Terézie na dnešnom Námestí Ľudovíta Štúra:

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​V predminulých storočiach sa na tomto mieste nachádzal tzv. korunovačný pahorok, kam prišiel novokorunovaný rakúsko-uhorský panovník na koni a symbolicky zaťal mečom na všetky štyri svetové strany, aby dal najavo, že je odhodlaný brániť krajinu voči nepriateľovi prichádzajúcom z ktoréhokoľvek smeru.

Úlohou vytvoriť pamätník, ktorý by symbolicky pripomínal korunovácie v našom meste bol poverený prešporský rodák - sochár Ján Fadrusz. Vybral si Máriu Teréziu (1717 - 1780) a podľa jeho predstavy mala panovníčka ovenčená kráľovskou korunou sedieť na španielskom žrebcovi v slávnostnom uhorskom odeve a spoločnosť jej mali robiť dve postavy husárov predstavujúcich vtedajšiu šľachtu.

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

Samotné súsošie z carrarského mramoru bolo vysoké 6,65 metra a celková výška diela aj s podstavcom bola jedenásť metrov. Slávnostne ho odhalili 16. mája 1897 za prítomnosti cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. a členov jeho panovníckeho dvora, krajinského prímasa, členov vlády a predstaviteľov mesta, univerzít, uhorskej akadémie vied a ďalších hostí ako aj širokého obyvateľstva. 

1895 - Pôvodná zástavba na dnešnom Kollárovom námestí: 

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

Tento záber sa nachádza na pohľadnici zo súkromnej zbierky a vidno na ňom pôvodné meštianske domy na súčasnom Kollárovom námestí. Napravo môžete vidieť protidelostrelecký bastion ako súčasť vonkajšieho mestského opevnenia. Dnes na tomto mieste stojí budova tzv. Živnostenského domu, ktorý postavili v rokoch 1929 - 1930 a sídli v ňom Divadlo Nová scéna. Na nasledujúcej pohľadnici sú niekdajšie mestské kúpele v budove, ktorá sa zachovala dodnes v takmer nezmenenej podobe na rohu Kollárovho námestia a Obchodnej ulice.

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​5. mája 1897 - Povodeň na Mostovej ulici pri Redute:

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

Necelé dva týždne pred slávnostným odhalením Pamätníka Márie Terézie sa vylial Dunaj zo svojho koryta a voda zaplavila priľahlé ulice. Uprostred snímky vidíte ​bývalý hotel U uhorského kráľa, kde sa na prízemí ešte donedávna nachádzala plzenská reštaurácia Prazdroj, ale na jeseň bola zatvorená a momentálne je celá budova v komplexnej rekonštrukcii. V 19. storočí sem hostí vozili konské koče, čo je zrejmé aj z dobovej fotografie. 

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​1882 - Pohľad na Župné námestie, Kostol svätého Štefana a Bratislavský hrad

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​Aj keď je táto historická fotografia kolorizovaná, tak sa priestranstvo, ktoré sa dnes volá Župné námestie za posledných 200 rokov príliš nezmenilo. Pribudli na nej električkové koľaje smerom cez Kapucínsku na tunel a zmizla studňa, ktorú môžete vidieť na zábere vpravo pred stromoradím. "Pri čistení tejto studne na Župnom námestí zomreli v roku 1926 dvaja zamestnanci bratislavskej vodárne a pri pokuse o ich záchranu aj mestský hasič z povolania Karol Schmidt. Na Radlinského ulici mal kedysi pamätnú tabuľu. Karol Schmidt je pochovaný na Ondrejskom cintoríne. Na pohrebe sa zúčastnilo temer celé mesto – odhadom 35 000 ľudí," napísal do diskusie k tejto snímke pán Ján Šefc na FB stránku Bratislava na starých fotografiách.

(ars)

 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie