• Naša téma
  • 04.12.2018 11:07

Pomáhame: Nebezpečný odlomený izolátor na Topoľčianskej konečne odstránia

0 0
Odlomený izolátor
Zdroj: Rastislav Gemerský

Odlomený izolátor na stĺpe vysokého napätia na Topoľčianskej mohol bez problémov niekoho prizabiť, napriek tomu dlhé týždne nikoho netrápil. Po tom, čo sa o prípad začali zaujímať Bratislavské noviny, sa kompetentní rozhodli konať.

 „V októbri sa na Topoľčianskej ulici zo stĺpu vysokého napäťového vzdušného vedenia, ktoré je vo výške okolo 10 metrov, uvoľnil alebo odlomil keramický izolátor približnej váhy okolo 20 kg. Zostal visieť na poistnom lanku, kde sa s ním pohrávajú poveternostné vplyvy ako vietor a dážď. Toto všetko sa deje v blízkosti zastávky MHD, obytných domov, verejného parkoviska a verejných komunikácií všetkého druhu, kde je značný pohyb chodcov,“ napísal nám náš čitateľ Rastislav Gemerský.

„K tejto udalosti boli privolaní a na mieste boli prítomní : vozidlá mestskej a štátnej polície, hasičského zboru, a elektrární, ktorí po niekoľkých telefonátoch zistili, že toto vedenie nemá žiadneho správcu ani majiteľa, preto s tým nič nemôžu samovoľne urobiť, hasiči to boli aj ochotní odstrániť, ale k tomu potrebovali len dve veci: súhlas správcu, alebo majiteľa, a vypnúť napätie, ale to nemal kto urobiť. Tak sa pravdepodobne čaká až na nejaké zbytočné nešťastie, alebo tragédiu, v podobe ťažkého úrazu, alebo smrti, nečakaným samopádom tohoto keramického izolátoru,“ dodáva pán Gemerský.

Zisťovali sme, kto vlastne má vedenie v správe. „Ide o 22 kV vedenie, ktoré bolo vybudované cca v r. 1986 za účelom výstavby bratislavského metra. Vedenie nie je v majetku ani v správe spoločnosti Západoslovenská distribučná a podľa našich informácií je niekoľko rokov bez napätia,“ informovala nás Michaela Dobošová, hovorkyňa ZSE (Západoslovenská energetika, a.s.)

Zdroj: Rastislav Gemerský

​Vedenie údajne patrí do majetku spoločnosti METRO a.s. Keďže tá už neexistuje, oslovili sme dnes fungujúcu spoločnosť METRO Bratislava a.s. „Na Váš podnet týkajúci sa uvoľneného izolátora v blízkosti Topoľčianske ul. uvádzame nasledovné: 22 kV vedenie bolo vybudované v devädesiatych rokoch minulého storočia, podľa platného stavebného povolenia ako energetické napojenie stavby „1. a 2. stavba rýchlodráhy, traťové a staničné úseky Lúky – Háje“.  Pre nedostatok financií po roku 1990 bola stavba utlmená a neskôr zakonzervovaná. Od  toho času je vedenie  bez napätia,“ informoval nás Miroslav Lelák, riaditeľ odboru prípravy investícií a správy majetku spoločnosti METRO Bratislava a.s. „V rámci stavby „Nosný systém MHD II. časť Bosáková – Janíkov dvor“ (pokračovanie výstavby električkovej trate) príde k úplnej asanácii predmetného vedenia. Realizácia prác sa očakáva v období 2020 – 2022. To sa však týka úplnej likvidácie vzdušného vedenia. Súčasný stav sme preverili spolu s oprávnenou osobou dňa 29.11.2018 a následne sme objednali odstránenie uvoľneného izolátora v čo najkratšom čase.“ Čitateľ Rastislav Gemerský nám poslal ďalší mail vo štvrtok 13. decembra, v ktorom píše: "Tento keramický izolátor bol už odstránený v krátkej dobe po vašej medializácii a inom záujme. To sa dovtedy nepodarilo, ani konkrétnym kompetentným úradníkom za 3 mesiace. Opäť sa ukázalo, že verejné média majú svoju opodstatnenosť, účinnú a prospešnú moc, pre rýchlu pomoc občanom, ktorí už nevidia žiadne iné východisko."

(in)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.