Chcete byť pri dobrom skutku? Vo Vrakuni sa bude konať akcia Vráťme ryby do vody

24.9.2023
0

Zdroj: FB BVS

Páčil sa vám článok?

Pamätáte si ešte na ekologickú katastrofu v Malom Dunaji? V minulom roku tu pri nej po znečistení rieky zahynulo až 13 ton pôvodných druhov rýb, k ďalšej podobnej udalosti došlo i v tomto roku. Čoskoro sa koná akcia, ktorá sa snaží do Malého Dunaja vrátiť život v plnej sile.

Ako informoval Rybársky klub Kraken, finále projektu Vráťme ryby do vody sa uskutoční 7.10.2023. Ak chcete byť pri tom, stačí, aby ste prišli o 10:00 h k Malému Dunaju, konkrétne k prístavisku Vrakuňa (pri kruhovom objazde). 

Cieľom projektu, ktorý Kraken realizuje v spolupráci so Slovenským rybárskych zväzom, je zachrániť ekosystém Malého Dunaja a vrátiť doň pôvodné druhy rýb.

"Prvá časť (vypúšťanie rýb) je zameraná na záchranu rybej populácie, ktorá bola vo veľkom množstve usmrtená pri ekologických haváriách v minulom roku a žiaľ už aj tohto roku. Nasadové ryby sme zaobstarali od Slovenského rybárskeho zväzu z chovného zariadenia v Bytči. Veľkosť rýb bude v rozmedzí od 5 do 7cm. Vypustené budú dva druhy a to mrena severná v odhadovanom množstve 2000 kusov a podustva severná v odhadovanom množstve 10.000 kusov. Naším zámerom je aj to, aby verejnosť, ktorá sa zúčastní projektu, a najmä deti sa mohli zapojiť priamo, čiže budú mať možnosť vlastnoručne priamo vypustiť ryby do vody," prezradil pre Bratislavské noviny predseda Rybárskeho klubu Kraken Simon Brunovský.

Zdroj: FB Malý Dunaj - Nie je nám to jedno!

Úhyn rýb v Malom Dunaji v máji 2022.

Druhá časť (čistenie brehov) akcie pomôže prírode zbaviť sa odpadu. "V tejto časti ukážeme zúčastneným, že aj svojim pričinením vedia pomôcť aj bez toho, aby ich to stálo akékoľvek financie. Pripravené budú rukavice a sáčky na odpad a spoločne budeme zbierať odpad na brehoch a v okolí rieky Malý Dunaj," priblížil Simon Brunovský.

Tretia časť podujatia je osadenie informačnej tabule, ktorá informuje o pôvodných druhoch rýb v Malom Dunaji, aby si ľudia uvedomili, že aj keď život priamo v rieke nevidia, v skutočnosti tam je a musíme sa podľa toho aj správať.
Nad projektom prevzala záštitu mestská časť Bratislava-Vrakuňa.

Program:
10:00 vypúšťanie rýb do rieky
11:00 čistenie brehov Malého Dunaja
17:00 odhalenie informačnej tabule (detské ihrisko vo vrakunskom lesoparku)

K hromadnému úhynu rýb v Malom Dunaji došlo už viackrát. K väčšej katastrofe došlo v máji 2022, mimoriadne zhoršenie vôd sa vtedy prejavilo na rieke pri obci Most pri Bratislave. Na základe podnetu verejnosti inšpekcia vykonala miestnu obhliadku a ako pôvodcu znečistenia určila Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje ústrednú čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni (ÚČOV Vrakuňa).

Z čistiarne Vrakuňa unikol čistiarenský kal a nečistené odpadové vody. SIŽP zdokumentovala znečistenie na úseku niekoľkých kilometrov. Dôvodom úniku kalu zo splaškov do rieky mohli byť intenzívne búrky a prívalové dažde v lokalite čistiarne, ktoré však nie sú ospravedlnením pre opakované znečistenie rieky.

Zdroj: FB Malý Dunaj - Nie je nám to jedno!

Úhyn rýb v Malom Dunaji v máji 2022.

Projekt Vráťme ryby do vody sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s., v rámci programu Dobrý sused a finančnej podpore Nadácie ZSE.

(ms)

Páčil sa vám článok?