V Malom Dunaji hromadne uhynuli ryby, inšpekcia už určila pôvodcu znečistenia

27.5.2022
0

Zdroj: FB Malý Dunaj - Nie je nám to jedno!

Páčil sa vám článok?

Slovenská inšpekcia životného prostredia v týchto dňoch intenzívne vyšetruje príčinu úhynu rýb na vodnom toku Malý Dunaj. Informovalo nás o tom ministerstvo životného prostredia.

Mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo uplynulý týždeň na rieke pri obci Most pri Bratislave. Na základe podnetu verejnosti inšpekcia vykonala miestnu obhliadku a ako pôvodcu znečistenia určila Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje ústrednú čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni (ÚČOV Vrakuňa).

Z čistiarne Vrakuňa unikol čistiarenský kal a nečistené odpadové vody. SIŽP zdokumentovala znečistenie na úseku niekoľkých kilometrov. Na jeho následky uhynulo aj značné množstvo rýb a vodných živočíchov. Pri vyšetrovaní príčin vzniknutého zhoršenia vôd inšpekcia nadobudla podozrenie na viacero možných nedostatkov pri prevádzkovaní ÚČOV Vrakuňa.


Zdroj: FB Malý Dunaj - Nie je nám to jedno!

Dôvodom úniku kalu zo splaškov do rieky mohli byť intenzívne búrky a prívalové dažde v lokalite čistiarne, ktoré však nie sú ospravedlnením pre opakované znečistenie rieky. Pre podobné situácie slúži manipulačný poriadok ČOV, ktorý určuje presný postup ako konať, aby sa škody na životnom prostredí nestali alebo minimalizovali.

Zdroj: FB Malý Dunaj - Nie je nám to jedno!

Preverovanie Inšpekcie životného prostredia bude predmetom podrobnejšej kontroly v čistiarni po ukončení aktuálneho mimoriadneho znečistenia vôd. Pôvodcovi znečistenia hrozí finančná sankcia až do výšky 165 000 eur.

O stanovisko sme požiadali aj BVS. "ÚČOV Vrakuňa riešila následky výdatných dažďov počas 17. a v noci z 20. na 21 mája, kedy sa kanalizáciou dopravila k čistiarni zmiešaná splašková a dažďová voda v objemoch, na ktoré čistiareň odpadových vôd nie je projektovaná. Pre takéto prípady existuje príslušnými štátnymi orgánmi a platnou legislatívou schválený postup, ako má BVS postupovať. Čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni išla po celý čas na maximum a to ako na mechanickom tak aj na biologickom stupni čistenia. Do Malého Dunaja bola podľa vedomostí BVS vypúšťaná iba vyčistená alebo rozriedená voda v súlade so legislatívou určeným zmiešavacím pomerom, ktorý by nemal mať priamy dopad na život v rieke. BVS plne spolupracuje s SIŽP na objasnení príčin úhynu rýb v Malom Dunaji," reagoval hovorca BVS Pater Podstupka.

(ms)

Páčil sa vám článok?