Rača opäť poskytne príspevok na dieťa aj pre mnohodetné rodiny

2.9.2023

Zdroj: pexels.com

Páčil sa vám článok?

Bratislavská Rača aj tento rok poskytne príspevok pre viacdetné rodiny a rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. O príspevok na dieťa, ktoré je staršie ako tri roky, však treba požiadať do 30. septembra. Pripomína to starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti.

Finančný príspevok môže rodina použiť na náklady spojené s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykovým vzdelávaním, záujmovou činnosťou či s účasťou na rôznych podujatiach. Rovnako tak na liečebné a rehabilitačné pobyty či špeciálne pomôcky pre dieťa so zdravotným znevýhodnením.

Príspevok na dieťa sa poskytuje rodine s najmenej tromi maloletými deťmi alebo s maloletým dieťaťom s ŤZP. Oprávnenou osobou v oboch prípadoch je zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má rovnako ako maloleté dieťa trvalý pobyt v mestskej časti minimálne tri roky.

Finančný príspevok poskytuje mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Žiadosť môže oprávnená osoba podávať od 1. júna do 30. septembra. Žiadosti doručené po tejto lehote nie sú posudzované. Neúplné žiadosti sú automaticky vyradené.

(TASR)

Páčil sa vám článok?