FOTO: Enviroučebňu Sandberg uviedli do života

8.4.2019
Enviroučebňa v Devínskej Novej Vsi

Zdroj: BROZ

Páčil sa vám článok?

V pondelok za účasti starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra predstavili verejnosti environmentálnu učebňu Sandberg.

Učebňa- prírodný altánok,  vznikla pre účely výučby environmentálnej výchovy v prírode a postavená je pri jednom z najcennejších miest na území Bratislavy - NPR Devínska Kobyla – lokalita Na Skale (oproti Sandbergu pri prečerpávacej stanici Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. )

Zdroj: BROZ

​Altánok je vybavený sedením pre 20 detí, pracovným stolom, magnetickou tabuľou a ďalšími výchovno-vzdelávacími prvkami. Zázemie budú využívať už existujúce zabehnuté envirovýchovné programy a iniciatívy, ako aj aktivity, ktoré budú realizované v rámci prebiehajúceho INTERREG projektu a ktoré bude zastrešovať mestská časť Devínska Nová Ves, ktorá je partnerom projektu.

Zdroj: BROZ

Výstavbu zrealizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A SK – AT 2014 – 2020 – „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách“ a za finančnej podpory Nadácie Volkswagen.

Zdroj: BROZ

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?