Devín

  • Zdravie a životný štýl
  • 11.02.1999 09:00

Kobyla je výnimočným územím

0 0

Devín charakterizujú aj ojedinelé ekologické atribúty. Vedecký význam prírody jeho teritória presahuje nielen Bratislavu, ale predovšetkým vďaka Devínskej kobyle nadobúda až nemalý medzinárodný význam.

  • Samospráva
  • 11.02.1999 09:00

Devín holding finacuje rozvoj obce

0 0

Devín po dlhých rokoch chátrania, keď bol doslova obohnaný hraničným ostnatým drôtom, postupne opeknieva. Začínajú sa sem vracať ľudia, ktorí opravujú staršie architektonicky a historicky významné stavby.

  • Samospráva
  • 11.02.1999 09:00

Zaujímavosti o mestskej časti Devín

0 0

Archeologické výskumy dokázali, že osídlenie Devína spadá už do doby neolitu, keď človek začína žiť usadlým spôsobom života a pokračoval v dobe bronzovej i železnej. Prvým národom, ktorý už môžeme pomenovať, boli Kelti. Po roku 300 pred n. l. si keltský kmeň Kotínov vybudoval v Devíne osadu.

  • Kultúra
  • 05.11.1998 09:00

Hromadný nález keltských mincí Eraviskov

0 0

V súvislosti s definitívnou pamiatkovou úpravou nádvoria stredného hradu Devín tu začalo Mestské múzeum v Bra­tislave realizovať v minulom roku revízny archeologický výskum.

Bratislavčania v hlasovaní rozhodli, že z občianskeho rozpočtu mesta (vo výške 50 000 eur) pôjde 9495 eur na projekt s názvom „Bez bariér za zdravím", a to na zlepšenie podmienok pre chodcov, cyklistov, matky s kočíkmi a občanov so zníženou schopnosťou pohybu v okolí Nemocnice s poliklinikou na  Antolskej neďaleko jazera Veľký draždiak.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.