V nedeľu otvárajú Lužný most. Jedna plánovaná vec však na ňom bude chýbať

25.9.2021
0
Takmer všetky zvyšné úseky bratislavského obchvatu D4R7, vrátane Lužného mostu budú otvorené 26.septembra

Zdroj: Facebook/Andrej Doležal

Páčil sa vám článok?

Podľa pôvodných plánov a zmluvy PPP projektu malo byť na šiestom bratislavskom moste cez Dunaj - Lužnom moste, ktorý slávnostne otvoria v nedeľu, vybudované aj veľkokapacitné vodovodné potrubie, ktoré by po kompletnom dobudovaní slúžilo na zásobovanie vodou východnej časti Bratislavy a okresov Pezinok a Senec. Stavba mosta už je hotová, no potrubie by ste tu hľadali márne. A čo sa teda stalo?

Ako nás informoval jeden z dnes už bývalých zamestnancov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, na Lužnom moste malo byť koncesionárom D4/R7 vybudované veľkokapacitné vodovodné potrubie (v zmluvách uvedené ako objekt SO 527). Podľa stavebného inžiniera vo vodnom hospodárstve Michala Nováka, ktorý v BVS ešte prednedávnom pracoval na odborných pozíciách takmer 14 rokov a naposledy zastával pozíciu vedúceho oddelenia vodárenských koncepcií, je spomínané potrubie veľmi dôležité, strategické a malo nahradiť "40 rokov trvajúce provizórium na Prístavnom moste a zabezpečiť tak bezpečné zásobovanie vodou pre celú východnú časť Bratislavy a okresy Senec, Pezinok."

Ide o územie, na ktorom žije cca 300-350 tisíc ľudí. Ako upozorňuje, v súčasnosti na tento účel využívané potrubie na Prístavnom moste predstavuje už desaťročia dočasné riešenie. Potrubie je navyše podľa neho technicky po životnosti a okrem svojho veku má aj ďalšie nevýhody. Vedie napríklad cez zastavané územia, dokonca aj popod budovy, niekedy vo veľkej hĺbke či v spodnej vode, a tak sú jeho prípadné opravy neraz ťažko realizovateľné.

Podľa exzamestnanca BVS je bez vybudovania nového potrubia cez Lužný most v budúcnosti ohrozené  zásobovanie vodou niektorých častí Bratislavy i okresov Pezinok a Senec. "Na tejto záležitosti BVS pracovala dlhé roky, investovala mnohé ľudské i materiálne prostriedky a mnoho rokov odbornej práce svojich najlepších odborníkov," vysvetľuje. Dnes však v spoločnosti už nepracuje. "Na viaceré nekalé spôsoby v BVS som preukázateľne upozornil nového primátora mesta, trochu naivne reagujúc na jeho verejnú výzvu, aby sa prihlásili tí, ktorí chcú pomôcť Bratislave. Keď som sa nedočkal odozvy, oslovil som aj zástupkyňu primátora, potom aj nové predstavenstvo podniku a dočkal som sa nečakane toho, že som musel po toľkých rokoch služby mestu z BVS nedobrovoľne odísť," dodáva Novák.

Zdroj: archív

Modrou je vyznačené doterajšie potrubie a červenou plánované, ktoré sa však nerealizovalo. Časť z nového potrubia, úsek na moste cez Dunaj, mal vybudovať zhotoviteľ obchvatu. 

Vybudovanie potrubia bolo súčasťou uzatvorenej koncesnej zmluvy konzorcia D4R7 so štátom. Pre konzorcium to bola práca "navyše", no BVS v priebehu rokov viackrát deklarovala, že o úsek potrubia, ktoré po kompletnom dobudovaní prepojí jej východné a západné vodárenské systémy, záujem má.  "Zástupcovia D4/R7 v roku 2018 a 2019 vyvíjali na mňa a kolegov nátlak, aby sme súhlasili s tým, že sa stavba potrubia nemusí realizovať (a koncesionár tak ušetrí milióny...). Nazývali to optimalizácia nákladov diaľnice. Obrátil som sa vtedy oficiálnou i neoficiálnou cestou na ministerstvo dopravy, kde mi potvrdili, že koncesionár musí potrubie vybudovať, je to jeho povinnosť, lebo potrubie je súčasťou schválenej a vysúťaženej stavby diaľnice a je súčasťou platnej uzatvorenej koncesnej zmluvy so štátom. A je zahrnuté do ceny vysúťaženej koncesie. Ubezpečili ma, že bez vybudovania tohto potrubia ani nebude možné diaľnicu skolaudovať," dodáva Novák.

Diskusia sa viedla i o tom, kto by mal stavbu  na moste financovať. V roku 2018 konzorcium D4R7 požiadalo BVS o potvrdenie svojho záujmu o vybudovanie potrubia, čo sa i stalo, no pokiaľ ide o financovanie stavby, podľa vtedajšieho stanoviska BVS by to mal zastrešiť štát.

Dokumenty k financovaniu si môžete po rozkliknutí pozrieť v tejto galérii. Vidno, že záujem o vybudovanie potrubia potvrdila BVS aj v roku 2015:

Napriek tomu sa stavba potrubia nakoniec nerealizovala, BVS totiž po nástupe nového vedenia zmenila svoj postoj.  "Bratislavská vodárenská spoločnosť, ako budúci vlastník tohto potrubia v decembri 2019 adresovala na ministerstvo dopravy list, ktorým ministerstvo požiadala, aby sa tento objekt nerealizoval v rámci projektu D4R7," prezradil nám hovorca ministerstva dopravy Ivan Rudolf.

V decembri 2019 už bol novým predsedom predstavenstva BVS Peter Olajoš, ktorého do tejto funkcie zvolilo mimoriadne valné zhromaždenie v septembri toho istého roka po tom, ako vyhral výberové konanie. Olajoš ako nový šéf poukázal vtedy na to, že BVS má obrovské problémy, za cca štyri roky jej päťnásobne klesol čistý zisk a jej riadenie a hospodárenie bude treba "postaviť z hlavy na nohy".  Teda v mnohom chcel postupovať inak ako jeho predchodcovia a mohol zámer vybudovania potrubia považovať za jednu z  chýb hospodárenia predchádzajúcich vedení. 

Michal Novák sa však rozhodnutiu nevybudovať potrubie čuduje. "Mesto Bratislava práve prichádza o historickú a v našej generácii určite neopakovateľnú šancu na prepojenie strategického, najspoľahlivejšieho vodárenského zdroja na pravom brehu Dunaja (Rusovce - Ostrovné lúčky - Mokraď) s ľavým brehom. Na túto príležitosť sme my vodohospodári čakali desaťročia. Lebo ďalší most sa asi tak skoro v tomto mieste stavať nebude. A pritom mesto a BVS táto časť potrubia podľa platného projektu a pri aktuálnom nastavení financovania nemala stáť nič, stavbu má financovať zhotoviteľ (koncesionár), štát má platiť koncesiu a po 30 rokoch prejde vlastníctvo diaľnice (i rúry) na štát. BVS mala rúru prevádzkovať."

O stanovisko sme požiadali aj BVS. Spoločnosť popiera, že by konzorcium D4R7 voči nej vyvíjala akékoľvek aktivity, aby od zámeru vybudovať potrubie ústúpila a za rozhodnutím si stojí. A platiť by to mala z vlastného, na čo momentálne nemá. "BVS nemá v tejto lokalite potrubie, ktoré by bolo možné na objekt SO 527 napojiť. Teda by bolo nutné dobudovať relatívne dlhé prívodné potrubia, na ktoré BVS nemala v tom čase peniaze v rozpočte. Navyše vybudovanie tohto objektu nie je pre BVS priorita, nakoľko v tomto smere má vybudované hlavné aj záložné potrubie," reagoval na naše otázky Martin Podstupka z komunikačného oddelenia BVS s tým, že problém pri zásobovaní niektorých častí Bratislavy vodou nehrozí. "BVS má v tejto lokalite vybudované hlavné aj záložné potrubie v dostatočnej kapacite. Prioritou pre BVS je údržba týchto existujúcich vodovodov," dodal.

Pre BVS je podľa Podstupku výstavba potrubia nerentabilná. "Aj keď by potrubie do mosta koncesionár zabudoval, nešlo by podľa platných pravidiel PPP projektu o vyvolanú investíciu a BVS by bola povinná uhradiť náklady na výstavbu tohto objektu. Po jeho výstavbe by musela BVS navyše buď dobudovať potrubia, ktoré aktuálne nepotrebuje na úkor iných priorít alebo sa starať o nevyužívané potrubie v moste, čo tiež nie je efektívne," vysvetľuje Podstupka. V tomto je tvrdenie hovorcu dosť zásadné. Ak je totiž pravda, že stavbu by naozaj musela financovať BVS, ktorej hospodárenie zápasí s problémami, situáciu to do značnej miery mení. 

Hovorca tvrdí, že dobudovanie potrubia v budúcnosti ale možné je. "BVS rokovala o tejto veci s ministerstvom dopravy aj koncesionárom a dohodli sme sa, že koncesionár postaví mostný objekt tak, aby tam bola spravená predpríprava na toto potrubie. Preto v budúcnosti bude možné toto potrubie cez most vybudovať, ak to bude potrebné," povedal nám.

Argumenty BVS sa nám vidia silné a racionálne, a tak sme s nimi ešte konfrontovali inžiniera Nováka. On však tvrdí, že realita je iná. „Vyjadrenie hovorcu je zmätočné, odborne chaotické a je zrejmé, že autor zdôvodnenia problematike vôbec nerozumie. Čo nie je prekvapujúce, nakoľko v predstavenstve BVS po posledných politických zmenách nie je už ani jeden vodohospodár. Treba povedať, že nemáme žiadne hlavné a záložné potrubie, lebo dve potrubia na Prístavnom moste, vybudované pred 40 rokmi, sa z dôvodu havárie v Slovnafte v roku 1971 už takmer 40 rokov využívajú v provizórnom režime. Preto už len jedno potrubie funguje ako distribučné a druhé potrubie bolo „dočasne“ vyňaté z distribučnej siete mesta a používa sa už štyri desaťročia len na prepravu vody z vodného zdroja Rusovce do čerpacej stanice Podunajské Biskupice, keďže zdroj v Biskupiciach bol zničený haváriou Slovnaftu. Toto potrubie, okrem zlého technického stavu, vedie problémovým územím bez možnosti opráv. Už od havárie v Slovnafte preto dve generácie vodohospodárov pripravili riešenie, ktoré tento stav teraz malo definitívne vyriešiť. Všetko toto dlhoročné úsilie je však marené tým, že niekto zjavne sabotuje schválené a zmluvne dojednané riešenie. Navyše, neznie dôveryhodne tvrdenie, že sa potrubie môže zhotoviť dodatočne. Samotný zhotoviteľ neraz upozornil, že akékoľvek zásahy do mosta v budúcnosti nedovolí," tvrdí Novák s tým, že pre zhotoviteľa diaľnice je asi ľahšie a výhodnejšie "presviedčať“ niekoho k ničnerobeniu, ako vybudovať potrubie za 7-10 miliónov eur. 

S otázkami sme sa obrátili aj na magistrát a konzorcium D4R7. Konzorcium podľa našich informácií zatiaľ potrebu vyjadriť sa k téme nemá. Faktom je, že o nevybudovanie potrubia požiadala samotná BVS.

(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie