V nedeľu otvárajú ďalšie úseky obchvatu vrátane Lužného mosta

22.9.2021
0
Takmer všetky zvyšné úseky bratislavského obchvatu D4R7, vrátane Lužného mostu budú otvorené 26.septembra

Zdroj: Facebook/Andrej Doležal

Páčil sa vám článok?

Ďalšie nové úseky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, teda úseky obchvatu Bratislavy, sú už hotové a v nedeľu 26. septembra ich oficiálne odovzdajú do užívania vodičom.

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 budú mať celkovú dĺžku viac ako 59 kilometrov, vrátane 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií. Najnovšie sa otvára úsek D4 od križovatky Bratislava – Jarovce až po križovatku Bratislava – Juh (kedysi známa ako Ketelec). Táto časť projektu zahŕňa aj nový Lužný most cez Dunaj, ktorý je súčasťou tzv. Dunajského súmostia dlhého tri kilometre. Zároveň sa otvára aj zvyšná časť rýchlostnej cesty R7, ktorá dovedie obyvateľov južných obcí až priamo do Bratislavy.

Novootvorený úsek D4 bude mať celkovú dĺžku 6,5 kilometra. Jeho súčasťou je už spomínaná križovatka Bratislava – Jarovce, križovatka Bratislava – Petržalka, Lužný most a v mieste križovatky Bratislava – Juh sa napojí už na existujúcu D4 smerom na križovatku Bratislava – Východ.

Zdroj: amic

„Veľa rúk prispelo k úspešnému dokončeniu tejto časti projektu a chceme sa tak poďakovať všetkým našim partnerom, bez ktorých by sme to nedokázali. Nové úseky D4 výrazne odbremenia dopravu v hlavnom meste, keďže vďaka nim sa budú môcť vodiči úplne vyhnúť centru ako aj preťaženému Prístavnému mostu. Dochádzanie do Bratislavy a samozrejme aj návrat domov bude jednoduchší napríklad pre obyvateľov Petržalky, Rusoviec, Jaroviec, Čunova, ale aj vodičov z južných obcí a Rakúska,” povedal Michael Heerdt, generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction.

Po R7 priamo do a z Bratislavy

Rýchlostná cesta R7 je už viac ako rok v prevádzke. Donedávna sa vodiči z juhu doviezli autom po križovatku Bratislava – Juh, kde sa museli napojiť na D4 a pokračovať do hlavného mesta až cez Podunajské Biskupice. Najnovšie sa už dostanú po R7 priamo do Bratislavy, čím sa vyhnú hustej premávke na ceste I/63.

Nový úsek R7 od križovatky Bratislava – Juh po križovatku Bratislava – Nivy má dĺžku 6,3 km. Začiatok úseku R7 je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej MÚK Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh. Na R7, pri Blatnej na Ostrove, sú pre vodičov k dispozícii aj dve čerpacie stanice OMV.

Otvorenie spomínanej časti D4 a R7 je naplánované na nedeľu 26. septembra. Ešte pred oficiálnym uvedením do prevádzky budú od 9:30 sprístupnené chodníky pre cyklistov a chodcov po oboch stranách mosta, ktoré budú môcť byť využívané neobmedzene na presun ponad Dunaj. Na Lužný most sa verejnosť dostane priamo z petržalskej hrádze pri križovatke Bratislava – Petržalka, ale aj z druhého konca z tzv. slovnaftskej hrádze.

Stavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je nielen najväčším infraštruktúrnym projektom na Slovensku, ale i jedným z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass s.r.o., ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy počas obdobia 30 rokov. Hlavným dodávateľom projektu je spoločnosť D4R7 Construction.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?