Okolie Vápenického potoka je chránené

9.4.2007
0
Páčil sa vám článok?

Okolie Vápenického potoka v Záhorskej Bystrici je od apríla chránené. Rozhodol o tom Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, ktorý vyhlásil viac ako trojhektárovú plochu v okolí potoka za chránený prvok.

Štvrtý stupeň ochrany má zabezpečiť nerušený rast podmáčaného jelšového porastu pozdĺž Vápenického potoka s pôvodnými lesnými spoločenstvami, ktoré tu tvoria prirodzený biokoridor. Označenie, že ide o chránený krajinný prvok, má do šiestich mesiacov zabezpečiť Štátna ochrana prírody a regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave

Regulácia toku Vápenického potoka bola v Záhorskej Bystrici urobená v roku 1937. Potok sa pripája do toku Mláka, ktorý je hlavným odvodňovacím prvkom na tomto území. Blízko potoka, v oblasti pod názvom Krče, je plánovaná výstavba rodinných domov, no od vody a lesa je ponechaný priestor minimálne 30 metrov bez zástavby.

V ochrannom pásme štvrtého stupňa je zakázaná ťažba dreva holorubným spôsobom, nesmú sa tu umiestňovať informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia, ani iný reklamný alebo propagačný pútač, prípadne tabuľa.

Je tu neprípustné používať chemické látky a hnojivá, rozorávať trávu, rúbať drevo a zbierať nerasty alebo skameneliny. Pozemok sa nesmie oplotiť okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, nemôže tu byť košiar, stavba alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat. V ochrannom pásme sú vylúčené geologické práce, ale aj voľné púšťanie psa okrem služobného a poľovného.

(rob)
Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.