Správcu domov si vyberajte starostlivo

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto zverila po zrušení svojho podniku Správa a údržba domov zabezpečenie výkonu správy bytových domov trom súkromným firmám: H-PROBYT, Prvá správcovská spoločnosť a Staromestská spoločnosť.

Tieto spoločnosti vybrali v súťaži zo širokej ponuky správcovských firiem a samostatných podnikateľov. Ich činnosť v domoch mestskej časti priebežne kontroluje a vyhodnocuje Miestny úrad Staré Mesto a miestne zastupiteľstvo.  Činnosť správcu obsahuje zložité účtovné operácie, výpočet dotácií na teplo a teplú vodu, sledovanie a odpočet energií, vody, odvoz a likvidáciu odpadu a iné služby.

V poslednom období sa vo viacerých domoch v Starom Meste objavili alebo sa rozdávali rôzne ponukové listy, cyklostylované papiere od rôznych nových správcov, ktorých činnosť zatiaľ nie je všeobecne známa. Mnohé nové firmy sa učia a pokúšajú podnikať a týmto spôsobom sa snažia získavať obyvateľov domov. Medzi nimi sú však aj takí, ktorým ide len o peniaze vlastníkov. Niektorí z nich lákajú obyvateľov nereálne nízkymi cenami. Môže byť len otázkou času, kedy sa dom ocitne bez správcu a bez ním zabezpečovaných služieb.

Vlastníci bytov by si mali dôkladne zvážiť, komu zveria správu domu. Mali by sa rozhodovať na základe overených informácií, referencií. V takýchto prípadoch určite nezaškodí ani návšteva v sídle konkrétnej firmy.

(miv)

Páčil sa vám článok?