Problémom je nedostatok nových bytov

17.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Najväčším problémom Rusovčanov sa zdá ich bytová situácia. Ako nám potvrdila starostka Eva Papánková, je to problém mladých i starých obyvateľov obce.

Do roku 1989 totiž bola v Rusovciach stavebná uzávera. Po zmene postavenia a štruktúry samospráv však zostala obec pomerne chudobná. Vedenie mestskej časti vtedy nezačalo s výstavbou bytov a dnes to občania pociťujú ako vážny problém.

„Mladí Rusovčania by radi zostali bývať v našej mestskej časti, čo by sme boli radi aj my ako samospráva obce,” hovorí E. Papánková. V územnom pláne sú pre výstavbu rodinných domov vyčlenené dve veľké lokality. Pôjde však o výstavbu, kde sa bude predávať pozemok aj so stavbou, a nie všetci mladí Rusovčania na to zrejme budú mať dosť finančných prostriedkov.

Keďže obec nemá pozemky na individuálnu bytovú výstavbu, rozhodlo sa stavať bytovky na miestach po asanovaných starých objektoch. Na výstavbu takýchto malometrážnych bytov už existuje niekoľko niekoľko štúdií.

(brn)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie