Stanú sa Rusovce centrom turistického ruchu?

17.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Rusovce má všetky predpoklady na to, aby sa stala atraktívnym strediskom turistického ruchu. Predurčuje ju na to najmä výhodná poloha v blízkosti hraníc s Maďarskom a s Rakúskom. Okrem toho majú Rusovce Múzeum Antická Gerulata, prekrásny kaštieľ Lónayovcov, Divadlo SĽUK-u a Rusovecké jazerá.

V letných mesiacoch sú najnavštevovanejšou časťou Rusoviec práve tamojšie jazerá, kam sa chodia slniť a kúpať mnohí bratislavskí nudisti. Tri rusovecké jazerá však spadajú do vnútorného pásma ochrany vodného zdroja a kúpanie je tu zakázané.

Pred dvoma rokmi rusovecká samospráva požiadala o vyňatie jazera Candel z vnútorného a preradenie do vonkajšieho pásma. Candel sa nachádza  najbližšie k obci a je dosť ďaleko od studní, ktoré sú zdrojom pitnej vody. V správnom konaní má o tom rozhodnúť Krajský úrad Bratislava. V súčasnosti je konanie prerušené a čaká sa na návrh Vodární a kanalizácií, ktoré toto ochranné pásmo spravujú. Podľa dostupných informácií je reálna šanca, že jazero budú z ochranného pásma vyňaté a otvorí sa tak možnosť na jeho rekreačné využitie.

Ako nám povedala starostka Rusoviec Eva Papánková, mestská časť už jasnú predstavu o budúcom možnom využití tejto lokality. V nijakom prípade by jazero nemalo byť ohradené, ako je to teraz, a malo by byť voľne prístupné verejnosti s možnosťou kúpania a slnenia. Charakter prírodného letoviska by však mal zostať zachovaný, čo nevylučuje vybudovanie ekologických sociálnych zariadení, šatní či ambulantného predaja občerstvenia.

Ďalším miestom, ktoré by do Rusoviec mohlo prilákať návštevníkov a turistov, je tamojší kaštieľ. Ten patril SĽUK-u, pred niekoľkými rokmi však prešiel pod úrad vlády. V súčasnosti sa rekonštruuje a o jeho budúcom využití zatiaľ nie je nič známe.

Predchádzajúca vláda totiž chcela kaštieľ prebudovať na reprezentatívne zariadenie určené pre zahraničné štátne návštevy. Ako sa rozhodne kaštieľ využiť súčasná vláda, nevedno. Jedným z možných riešení by bolo previesť ho do správy mesta či mestskej časti a urobiť z neho stredisko spoločenského a kultúrneho života. Podobne aj priľahlý park by sa mohol stať miestom kultúry a oddychu. Tých možností je však určite oveľa viac. Bolo by však chybou, keby kaštieľ postihol rovnaký osud ako neďalekú kúriu, kde je dnes doškoľovacie stredisko Slovenskej informačnej služby (SIS). V takom prípade by totiž obec a jej obyvatelia nemali z toho nič. SIS je totiž oslobodená aj od platenia dane z nehnuteľnosti.

Aj od týchto projektov závisí budúcnosť a rozvoj Rusoviec, pretože zatiaľ sa tejto atraktívnej mestskej časti Bratislavy investori vyhýbali.

(pol)

Ústrednou dominantou Rusoviec je tamojší kaštieľ Lónayovcov s priľahlým parkom. Kaštieľ je dnes v správe úradu vlády a zatiaľ nie je známe, aký ho čaká po rekonštrukcii osud. Samospráva obce by vedela, čo s týmto klenotom...
FOTO - archív

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie